Tìm thấy 21 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Đỗ Quang Ân; Lê Thị Ninh; Nguyễn Đức Chiến; Nguyễn Đức Thìn; Phan Thị Măng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.434 C125H.

2. 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Đỗ Quang Ân; Lê Thị Ninh; Nguyễn Đức Chiến; Nguyễn Đức Thìn; Phan Thị Măng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Kho mượn 335.434 C125H.

3. Minna no nihongo Tiếng Nhật sơ cấp

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 M311N.

4. Cambridge English skills real Wrting 3 with answers

Tác giả: Gower, Roger.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge Cambridge University 2008Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Thư viện số 428 C104R.

5. Cambridge English skills real Listening and Speaking 3 with answers

Tác giả: Craven, Miles.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge Cambridge University 2008Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428 C104R.

6. A University grammar of English workbook

Tác giả: Quirk, Randolph; GreenBaum, Sidney; Minh Thu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 428.076 A100U.

7. A University grammar of English

Tác giả: Quirk, Randolph; GreenBaum, Sidney; Minh Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 428.072 A100U.

8. Cambridge English skills real Reading 2 with answers

Tác giả: Driscoll, Liz.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge Cambridge University 2013Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Thư viện số 428 C104R.

9. Cambridge English skills real Listening and Speaking 2 with Answers

Tác giả: Logan, Sally; Thaine, Craig.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge University 2008Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Thư viện số 428.072 C104R.

10. Cambridge English skills real Writing 2 with Answers

Tác giả: Palmer, Graham.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge Cambridge University 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Thư viện số 428 C104R.

11. Lý thuyết mờ ứng dụng trong tin học T.1: Cơ sở lý thuyết mờ

Tác giả: Nguyễn Thiện Luận.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 004 L600T.

12. Toán quản lý

Tác giả: Nguyễn Tích Lăng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Kho mượn 519 T406QU.

13. Giáo trình luật kinh tế

Tác giả: Nguyễn Đình Tài; Nguyễn Thị Huế.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 343.597 GI-108T.

14. Nguyên lý kinh tế học - tập 2: Kinh tế học vĩ mô

Tác giả: Tập thể giảng viên BM Kinh tế trường Đại học Thăng Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 339 NG527L.

15. Giáo trình Pháp luật đại cương

Tác giả: Lê Thị Ninh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 GI-103TR .

16. Giải tích toán học T1

Tác giả: Đoàn Quỳnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho mượn 515 C450S.

17. Giải tích toán học T2

Tác giả: Đoàn Quỳnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 515 C450S.

18. Phương pháp nghiên cứu khoa học Thiết kế nghiên cứu lâm sàng

Tác giả: Trương Việt Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Y học, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 001.4 PH125PH.

19. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

Tác giả: Phạm Văn Sinh; Phạm Văn Quang.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 10Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 335.43 GI-103TR.

20. Britain: The Country And Its People : An Introduction for the Learners of English

Tác giả: Driscoll, James O'; Lê Thúy Hiền.

Ấn bản: revised and updateKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Văn hóa thông tin, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 941 BR314A.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L