Tìm thấy 10 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Anatomy & physiology laboratory textbook , essentials version

Tác giả: Gunstream, Stanley E.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Nhan đề song song: Anatomy and physiology laboratory textbook.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612 A105A.

2. Giải phẫu người Dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoa

Tác giả: Hoàng Văn Cúc; Nguyễn Văn Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 611 GI-103P.

3. Anatomy, physiology, and pathophysiology for allied health

Tác giả: Booth, Kathryn A; Booth, Kathryn A; Wyman, Terri D.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612 A105A.

4. Giải phẫu người Dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoa

Tác giả: Hoàng Văn Cúc; Ngô Xuân Khoa; Nguyễn Trần Quýnh; Nguyễn Văn Huy; Nguyễn Xuân Thuỳ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 611 GI103PH.

5. Atlas giải phẫu người Phần nội tạng

Tác giả: I FRim, Mircea.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 611 GI103PH.

6. Understanding human anatomy and physiology

Tác giả: Mader, Sylvia S; Galliart, Patrick.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612 U512D.

7. Essentials of anatomy & physiology

Tác giả: Seeley, Rod R; Stephens, Trent D; Tate, Philip.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Nhan đề song song: Essentials of anatomy and physiology.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612 E206S.

8. Human anatomy

Tác giả: Saladin, Kenneth S.

Ấn bản: Fourth edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 611 H511A.

9. Human anatomy

Tác giả: Saladin, Kenneth S.

Ấn bản: Fourth edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill 2014Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Anatomy and physiology for nurses

Tác giả: Singh, Inderbir.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Noida Anshan Publishing 2005Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L