Tìm thấy 19 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Calculus

Tác giả: Smith, Robert T (Robert Thomas); Minton, Roland B.

Ấn bản: 2nd ed. updateKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque, Iowa McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 515 C100L.

2. Cơ sở giải tích toán học T.1

Tác giả: Fichtengon, G. M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học và trung học chuyên nghiệp Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 518 C460S.

3. Giải tích 4 Giáo trình và 500 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 4

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Đoàn Quỳnh; Lý Hoàng Tú.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 515.071 GI108TR.

4. Cơ sở giải tích toán học T.2

Tác giả: Fichtengon, G. M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học và trung học chuyên nghiệp Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 518 C460S.

5. Giải tích 3 Giáo trình và 500 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 3

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Nguyễn Văn Thường.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 515.071 GI108TR.

6. Giải tích 1 Giáo trình và 300 bài tập có lời giải T.1

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Lý Hoàng Tú; Nguyễn Văn Thường.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Kho tài liệu: Kho mượn 515.071 GI108TR.

7. Giải tích 2 Giáo trình và 600 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 2

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Nguyễn Văn Thường.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 515.071 GI108TR.

8. Bải tập toán cao cấp T.3 (Phép tính giải tích nhiều biến số)

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 14Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

9. Bải tập toán cao cấp T.2 (Phép tính giải tích một biến số)

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 12Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512076 B103T.

10. Giáo trình giải tích toán học (Dùng cho sinh viên Khoa Toán - Tin Đại học, Cao đẳng Sư phạm. Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học, cao đẳng khối Khoa học - Kĩ thuật, Kinh tế ) T.1

Tác giả: Vũ Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 515 GI-108T.

11. Giáo trình giải tích toán học (Dùng cho sinh viên Khoa Toán - Tin Đại học, Cao đẳng Sư phạm. Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học, cao đẳng khối Khoa học - Kĩ thuật, Kinh tế ) T.2

Tác giả: Vũ Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 515 GI-108T.

12. Một số bài toán cực trị trong giải tích và ứng dụng (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)

Tác giả: Cao Quang Cường; PGS.TS. Hà Tiến Ngoạn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 510 M458S.

13. Giải tích toán học T1

Tác giả: Đoàn Quỳnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho mượn 515 C450S.

14. Giải tích toán học T2

Tác giả: Đoàn Quỳnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho mượn 515 C450S.

15. Giải tích số: Thuật toán , Chương trình Pascal

Tác giả: Phạm Phú Triêm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Quốc gia; 2000Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

16. Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần II: Giải tích toán học

Tác giả: Lê Đình Thúy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Kinh tế quốc dân; 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

17. Giải tích số

Tác giả: Phạm Kỳ Anh.

Ấn bản: In lần thứ 7Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học Quốc gia 2005Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

18. Tài liệu chuyên toán - Giải tích 12

Tác giả: Đoàn Quỳnh; Trần Nam Dũng; Hà Huy Khoái.

Ấn bản: In lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Giáo dục, 2012Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

19. Giải tích trong kinh tế

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L