Tìm thấy 127 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Communication works Communication applications in the workplace

Tác giả: Galvin, Kathleen M; Terrell, Jane.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: illinois National Textbook company 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.2 C429M.

2. Những trắc nghiệm tâm lý T.1 Trắc nghiệm về trí tuệ

Tác giả: Ngô Công Hoàn; Nguyễn Thị Kim Quý; Nguyễn Thị Thanh Bình.

Ấn bản: In lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 155.2 NH556TR.

3. Perfect phrases for meetings hundreds of ready-to-use phrases to get your message across and advance your career

Tác giả: Debelak, Don.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hil 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 P206F.

4. 360 Câu đàm thoại tiếng Nhật Du lịch

Tác giả: Thùy Linh; Quang Khánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM. Thanh niên 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 B100TR.

5. Tâm lý học giao tiếp Phần lý thuyết : Dùng cho sinh viên các trường đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành tâm lý học, quản lý xã hội, xã hội học, KHXHNV, luật kinh tế và doanh nhân

Tác giả: Nguyễn Văn Đồng.

Ấn bản: Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị - Hành chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 153.6 T120L.

6. Thực hành giao tiếp tiếng Pháp cho mọi người

Tác giả: Phạm Tuyết Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh Niên 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 448 TH552H.

7. Nghệ thuật nói trước công chúng

Tác giả: Laurent, Raymond De Saint; Minh Đạo; Phạm Hảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.5 NGH250TH.

8. Communicating in business (Student's book)

Tác giả: Simon Sweeney.

Ấn bản: Second EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge Cambridge University Press 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 C429M.

9. Standardizing terminology for better communication practice, applied theory, and results

Tác giả: Strehlow, Richard Alan; Wright, Sue Ellen. -- American Society for Testing and Materials

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Philadelphia, PA ASTM 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 601.4 ST105D.

10. Communicating in groups applications and skills

Tác giả: Adams, Katherine L; Galanes, Gloria J.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.3 C429M.

11. 180 Đề tài nói Tiếng Anh 180 Topics for English speaking practice

Tác giả: Lê Văn Sự. -- Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Giao thông vận tải 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 M458TR.

12. Khẩu ngữ tiếng Anh giao tiếp

Tác giả: Vương Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb.Từ điển Bách khoa 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 KH125NG.

13. Communication in a Changing World

Tác giả: Dobkin, Bethami A; Roger C. Pace.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.2 C429-I.

14. New English File advanced student's book

Tác giả: Oxenden, Clive; Koenig, Christina Latham.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2010Nguồn trực tuyến: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/199 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Thư viện số 428 N207E.

15. New English File elementary workbook

Tác giả: Oxenden, Clive; Koenig, Christina Latham; Seligson, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 N207E.

16. 360 Câu đàm thoại tiếng Nhật: Giao tiếp xã hội

Tác giả: Thùy Linh; Quang Khánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM. Thanh niên 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 B100TR.

17. New Headway Elementary Workbook with key

Tác giả: Liz; Soars, John.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 N207H.

18. 126 mẫu thiệp và thư mời trong giao tiếp tiếng Pháp

Tác giả: Ánh Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông vận tải 2001Nhan đề song song: 126 modèles cartes de visite et D'invitation en correspondance Francaise.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 448 M458TR.

19. What do I say? communicating intended or unanticipated outcomes in obstetrics

Tác giả: Woods, James R; Rozovsky, F. A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2003Nhan đề song song: Communicating intended or unanticipated outcomes in obstetrics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 618.2 WH110D.

20. Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp

Tác giả: Carroll, Nannette Rundle; Dương Cầm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 302.2 NGH250TH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L