Tìm thấy 27 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Essentials of behavioral research methods and data analysis

Tác giả: Rosenthal, Robert; Rosnow, Ralph L.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Understanding psychology

Tác giả: Feldman, Robert S; Robert S. Feldman.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston ... McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

3. Consumers

Tác giả: Arnould, Eric J; Price, Linda; Zinkhan, George M. (George Martin).

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Snobbery the American version

Tác giả: Epstein, Joseph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Houghton Mifflin 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Organizational behavior

Tác giả: Kreitner, Robert; Kinicki, Angelo.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

6. The science of psychology an appreciative view

Tác giả: King, Laura A. (Laura Ann).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Giáo trình hành vi người tiêu dùng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang; Nguyễn Thị Tâm; Vũ Huy Thông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Organizational behavior emerging realities for the workplace revolution

Tác giả: McShane, Steven Lattimore; Von Glinow, Mary Ann Young.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2003Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Taking sides Clashing views on social issues

Tác giả: Finsterbusch, Kurt.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Giáo trình hành vi con người và môi trường xã hội

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

11. Markets, mobs & mayhem a modern look at the madness of crowds

Tác giả: Menschel, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2002Nhan đề song song: Markets, mobs, and mayhem.Trạng thái: Không có ĐKCB

12. Giáo trình hành vi tổ chức

Tác giả: Bùi Anh Tuấn; Phạm Thị Bích Ngọc; Phạm Thuý Hương.

Ấn bản: Taí bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

13. Organizational behavior

Tác giả: Kreitner, Robert; Kinicki, Angelo.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill/Irwin 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

14. Psychology The science of mind and behavior

Tác giả: Passer, Michael W; Smith, Ronald Edward.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Taking sides Clashing views on psychological issues

Tác giả: Slife, Brent.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Organisational behaviour

Tác giả: Buelens, Marc; Sinding, Knud; Waldstrøm, Christian.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London McGraw-Hill 2011Nhan đề song song: Organizational behavior.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Management & organisational behaviour

Tác giả: Mullins, Laurie J; Christy, Gill.

Ấn bản: 9th Edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Financial Times Management 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Animal behavior : an evolutionary approach

Tác giả: Alcock, John.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

19. Organisational Behaviour on the Pacific Rim

Tác giả: McShane, Steven Lattimore; Travaglione, Anthony; Olekalns, Mara.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Australia McGraw-Hill 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Customer's new voice : extreme relevancy and experience through volunteered customer information

Tác giả: McKean, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, 2015Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L