Tìm thấy 25 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức UBND huyện Tứ Kỳ, Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Vũ Thị Đào; GS.TS. Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

2. Đẩy mạnh hoạt động marketing tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Thị Huyền; PGS.TS. Đồng Xuân Ninh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 Đ126M.

3. Các giải pháp hoàn thiện thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhHải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Văn Huân; TS.Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 C101GI.

4. Đào tạo nguồn nhân lực tại điện lực Thanh Hà Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Trọng Phong; TS.Võ Nhất Trí.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 Đ108T.

5. Huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Khải Hoàn; TS.Phạm Huy Vinh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 H523Đ.

6. Nâng cao hiệu quả thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp của thanh tra tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Vũ Văn Vạn; PGS.TS: Nguyễn Thị Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

7. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Đỗ Duy Cương; PGS.TS: Cao Thúy Xiêm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền; PGS.TS: Đồng Xuân Ninh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

9. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án công nghiệp sử dụng nguồn vốn FDI tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Quản Đức Chiến; PGS.TS: Đồng Xuân Ninh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

10. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Phạm Thị Phương; PGS.TS: Đồng Xuân Ninh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

11. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại huyện Kinh Môn - Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Vũ Thị Huyền; PGS.TS: Cao Thúy Xiêm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

12. Đánh giá phương thức khoán định xuất thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Vũ Thị Vân; PGS.TS: Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 Đ107GI.

13. Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Vương Thị Vân; TS: Nguyễn Thị Thúy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 C455T.

14. Mô hình quản trị kinh doanh nghiệp sau mua bán và sát nhập tại Công ty TNHH Tribeco (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Đào Minh Quý; PGS.TS: Nguyễn Thị Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 M450H.

15. Cải thiện môi trường đầu tư tại tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Thị Duyên; PGS.TS: Cao Thúy Xiêm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 C103TH.

16. Tăng cường thu hút vốn đầu tư trược tiếp nước ngoài vào tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Phạm Mạnh Hùng; TS. Nguyễn Thị Thúy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 T116C.

17. Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Lê Thị Thu Hoa; TS. Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 T116C.

18. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Cao Văn Dòng; TS. Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 K304S.

19. Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần Cơ điện môi trường Lilama (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Văn Lang; TS. Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 T116C.

20. Hoàn thiện hoạt động marketing tại các Công ty Bảo Việt nhân thọ Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh; PGS.TS. Nguyễn Thị Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 H406TH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L