Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hướng dẫn soạn thảo, ký kết hợp đồng hợp tác trong kinh doanh - Mẫu hợp đồng phân loại cụ thể và các biện pháp phòng tránh rủi ro pháp lý khi ký kết, thực hiện hợp đồng

Tác giả: Quý Long; Kim Thư.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 H561D.

2. Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế

Tác giả: Trần Quang Linh; Lê Thế Thọ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1997Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

3. Luật đấu thấu

Tác giả: Quốc Cường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp 2006Nguồn trực tuyến: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-dau-thau-2005-61-2005-QH11-6915.aspx Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346 L504Đ.

4. Hợp đồng thương mại quốc tế

Tác giả: Nguyễn Trọng Đàn.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2005Nhan đề song song: International trade Contracts.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

5. Chuyển đổi hợp đồng trong bảo hiểm nhân thọ

Tác giả: Đoàn Đức Hải; Đỗ Việt Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 CH527Đ] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 CH527Đ.

6. Contracts for paralegals legal principles and practical applications

Tác giả: Spagnola, Linda A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.7302 C431R.

7. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Tác giả: Đào Văn Tuân; Phùng Trung Lập.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [348 B452TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 348 B452TH.

8. Quản lý hợp đồng trong kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Cảnh Chắt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658 QU105L.

9. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : Sách chuyên khảo

Tác giả: Phùng Trung Tập.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: NXB Công an nhân dân, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 347.597 TR102N.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L