Tìm thấy 118 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Đức Phú Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Trần Thùy Linh; Nguyễn Thanh Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 N122C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

2. Tiếp thị có hiệu quả

Tác giả: Godin, Seth; Thế Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 T307TH.

3. Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần thương mại Mặt trời Việt Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Hải Yến; Nguyễn Thị Thu Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

4. Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Đức Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

5. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần My way Hospitality Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Trang; Ngô Thị Quyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

6. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty ô tô Toyota Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Linh Chi; Nguyễn Thanh Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

7. Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

8. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí Z179 Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thu Trang; Ngô Thu Quyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

9. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại tổng hợp Sơn Nam Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính

Tác giả: Ngô Thu Thảo; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 M458S.

10. Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Xây dựng Minh Quang Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Đỗ Thị Mai; Nguyễn Thị Lan Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

11. Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương thông qua các báo cáo tài chính Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Trần Thu Trang; Ngô Thị Quyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

12. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Lan Anh; Nguyễn Thị Thu Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

13. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần cơ điện Viễn Đông Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Phạm Thị Anh Thư; Nguyễn Thị Lan Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 N122C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

14. Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Lưu Đình Hưng; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

15. Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Tùng Bách Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc; Nguyễn Thị Thu Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

16. Nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính 1 - Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Trịnh Thị Minh Thảo; Ngô Thị Quyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 N122C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

17. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần máy tính và giải pháp mạng TIC Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 M458S.

18. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính

Tác giả: Ngô Phương Thúy; Nguyễn Thị Lan Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 C101GI] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 C101GI.

19. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Tràng An Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Đức Anh; Lưu Thị Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

20. Choices for efficient private provision of infrastructure in East Asia

Tác giả: Kohli, Harinder S; Mody, Ashoka; Walton, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363 CH428C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L