Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Am gov 2011

Tác giả: Losco, Baker; Losco, Baker.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher Education 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.0973 A104G.

2. We the people a concise introduction to American politics

Tác giả: Patterson, Thomas E.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.473 W200TH.

3. Annual editions: United States History Vol. II Reconstruction through the present

Tác giả: Maddox, Robert James; Maddox, Robert James.

Ấn bản: 20th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.05 A105N.

4. Annual editions: American foreign policy. 09/10

Tác giả: Hastedt, Glenn P; Glenn P. Hastedt.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.05 A105N.

5. The Louisiana Purchase

Tác giả: Fleming, Thomas J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.4 L400U.

6. America a narrative history

Tác giả: Tindall, George Brown; Shi, David E.

Ấn bản: Brief 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 A104E.

7. America a narrative history

Tác giả: Tindall, George Brown; Shi, David E.

Ấn bản: Brief 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 A104E.

8. The caregiver’s companion Readings and professional resources: Infants, toodlers, and caregivers - A Curriculum respectful, responsive care and education

Tác giả: Gonzalez-Mena, Janet; Eyer, Dianne Widmeyer.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.709 C100R.

9. Real estate finance and investments

Tác giả: Brueggeman, William B; Fisher, Jeffrey D.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.70 R200L.

10. America: Volume 1 A narrative history

Tác giả: Tindall, George Brown; Shi, David E.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Norton 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 A104E.

11. Study guide America: Volume one A narrative history

Tác giả: Tindall, George Brown; Shi, David E.

Ấn bản: Brief 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 A104E.

12. Bí quyết đầu tư chứng khoán

Tác giả: Stern, Kenneth A; Hồ Kim Chung; Minh Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.63 B300Q.

13. Annual editions: Criminal justice 09/10

Tác giả: Victor, Joseph L; Naughton, Joanne; Victor, Joseph L.

Ấn bản: 33rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.05 A105N.

14. Những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ

Tác giả: Lan Hương; Lan Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 NH556NH.

15. Business law The ethical, global, and e-commerce environment

Tác giả: Jane P. Mallor; Barnes, A. James; Bowers, Thomas; Langvardt, Arlen W.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.7307 B500S.

16. Annual editions: Management

Tác giả: Maidment, Fred H; Maidment, Fred H.

Ấn bản: 15th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.05 A105N.

17. 美國生態女性主義批評理論與實踐研究

Tác giả: 吳琳.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 人民出版社, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.42 美000國.

18. Becoming a U.S. Citizen: A Guide to the Law, Exam & Interview

Tác giả: Ilona Bray JD.

Ấn bản: Seventh editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA Nolo; 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 304.82 B201-O .

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L