Tìm thấy 57 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Kỹ thuật điện thoại qua IP & internet

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn; Hoàng Đức Hải; Hoàng Trọng Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2003Nhan đề song song: IP telephony & internet telephony.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 384.3 K600TH.

2. Yahoo Toàn tập

Tác giả: Neibauer, Alan; Lê Minh Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

3. Hacker's challenge 2 test your network security & forensic skills

Tác giả: O'Donnell, Adam J; Pennington, Bill; Pollino, David; Schiffman, Mike D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Osborne 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.8 H101K.

4. 1000 địa chỉ website cần biết 2011

Tác giả: Công Tuân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 025.04 M458NG.

5. ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5

Tác giả: Khosravi, Shahram.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN Wrox/Wiley Pub. 2007Nhan đề song song: ASP.NET AJAX.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.2 A100S.

6. Computer and Internet use on campus a legal guide to issues of intellectual property, free speech, and privacy

Tác giả: Hawke, Constance S.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 343.730 C429P.

7. The Facebook book a satirical companion

Tác giả: Atwan, Greg; Andrews, Aurora; Lushing, Evan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Abrams Image 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.7 F101E.

8. Bách khoa toàn thư mạng

Tác giả: Sheldon, Tom.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thống kê 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 004.67 B102KH.

9. Công nghệ WLAN và ứng dụng trong Internet không dây

Tác giả: Lê Ngọc Giao; Nguyễn Quý Sỹ; Phan Hà Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Bưu Điện 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 004.67 C455NG.

10. Tự học Internet trong 24 giờ 24 bài học trong 24 giờ

Tác giả: Lữ Đức Hào.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

11. Cẩm nang Chat - Mesenger và cách tạo Email, Gmail, Blog trên Internet

Tác giả: Công Bình; Công Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 C120N.

12. Customer service on the Internet building relationships, increasing loyalty, and staying competitive

Tác giả: Sterne, Jim.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York John Wiley 2000Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 C521T.

13. Internet, Website, Email, Chat, Blog Kiến thức và kỹ năng mới

Tác giả: Hồng Quang; Thanh Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 004.67 I-311T.

14. 3500 địa chỉ Internet

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 004.67 B100NGH.

15. 15000 đại chỉ Internet Mới nhất hiện nay

Tác giả: Hoàng Quang; Hoàng Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 025.04 M558Đ.

16. Digital rights management business and technology

Tác giả: Rosenblatt, Bill; Mooney, Stephen; Trippe, William.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York M&T Books 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.8 D300G.

17. Tự học mạng máy vi tính Toàn tập

Tác giả: Đức Tùng; Hải Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 004.67 T550H.

18. 6000 địa chỉ Website Internet

Tác giả: Trương Công Tuân; Ngô Quỳnh Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 025.04 S111N.

19. Creating business advantage in the information age

Tác giả: Applegate, Lynda M; Austin, Robert D. (Robert Daniel); McFarlan, F. Warren (Franklin Warren).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 CR200T.

20. Công cụ tìm kiếm Google & 101 thủ thuật cao cấp

Tác giả: Công Thọ; Công Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 C455C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L