Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Biến giấc mơ chinh phục toàn cầu thành hiện thực

Tác giả: Bảo Trân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 B305GI.

2. Can China lead? : reaching the limits of power and growth

Tác giả: Abrami, Regina M; Kirby, William C; McFarlan, F. Warren.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harvard Business Review 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.951 C105CH.

3. Leading teams : setting the stage for great performances

Tác giả: Hackman, J. Richard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business School Press, 2002Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

4. Own the room : discover your signature voice to master your leadership presence

Tác giả: Su, Amy Jen; Wilkins, Muriel Maignan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA Harvard Business Review Press 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 O400W.

5. Leading change

Tác giả: Kotter, John P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

6. HBR's 10 must reads on change management

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2011Nhan đề song song: HBR's ten must reads on change management; Harvard business review's 10 must reads on change.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 HBR.

7. HBR's 10 must reads on mental toughness: with bonus interview of Martin E.P. Seligman

Tác giả: Seligman, Martin E. P; Schwartz, Tony; Bennis, Warren G; Thomas, Robert J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018Nhan đề song song: Harvard Business Review's ten must reads on mental toughness.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.101 HBR.

8. HBR guide to leading teams

Tác giả: Shapiro, Mary.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2015Nhan đề song song: Harvard Business Review guide to leading teams; Guide to leading teams.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 HBR.

9. HBR's 10 must reads on leadership for healthcare

Tác giả: Lee, Thomas H; Goleman, Daniel; Drucker, Peter F; Kotte, John P.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press; 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.1068 HBR.

10. Authentic leadership

Tác giả: George, Bill; Ibarra, Herminia; Goffee, Rob; Jones, Gareth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 A111H.

11. Why should anyone be led by you? : what it takes to be an authentic leader : with a new preface by the authors

Tác giả: Goffee, Robert; Jones, Gareth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 WH600S.

12. The ultimate question 2.0 : how net promoter companies thrive in a customer-driven world

Tác giả: Reichheld, Frederick F; Markey, Rob; Reichheld, Frederick F.

Ấn bản: Rev. and expanded ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 U510T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L