Tìm thấy 10 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Crash profits make money when stocks sink and soar

Tác giả: Weiss, Martin D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.6 CR100S.

2. Macroeconomics economic crisis update

Tác giả: Jones, Charles I (Charles Irving).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W. W. Norton & Co. 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M101R.

3. And then the roof caved in how Wall Street's greed and stupidity brought capitalism to its knees

Tác giả: Faber, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 A105D.

4. Financial vulnerability, spillover effects, and contagion lessons from the Asian crises for Latin America

Tác giả: Perry, Guillermo; Lederman, Daniel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 F311A.

5. Financial reckoning day surviving the soft depression of the 21st century

Tác giả: Bonner, William; Wiggin, Addison.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.973 F311A.

6. Markets, mobs & mayhem a modern look at the madness of crowds

Tác giả: Menschel, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2002Nhan đề song song: Markets, mobs, and mayhem.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.3 M109K.

7. Dangerous markets managing in financial crises

Tác giả: Barton, Dominic; Newell, Roberto; Wilson, Gregory P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 D106E.

8. Mất cân bằng kinh tế: mô hình, chính sách điều chỉnh và hàm ý cho Việt Nam

Tác giả: Ths. Lê Văn Hinh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330.

9. Confidence game : how a hedge fund manager called Wall Street's bluff

Tác giả: Richard, Christine S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley/John Wiley & Sons, Inc., 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 368.8 C430G.

10. Microeconomics

Tác giả: Hubbard, R. Glenn; O'Brien, Anthony Patrick.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Pearson Higher Education 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L