Tìm thấy 55 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. North Carolina science voyages Grade 6

Tác giả: Biggs, Alton; Feather, Ralph M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. Glencoe. McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 500 N434T.

2. Explorations: An Introduction to Astronomy

Tác giả: Arny, Thomas T; Schneider, Stephen E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Mcgraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 520 E207L.

3. Biện chứng của tự nhiên

Tác giả: Ăng-ghen, PH.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc Gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 100 B305CH.

4. Statistical science A review journal of the institute of mathematical statistics volume 3, number 2: Featuring May 1988

Tác giả: Degroot, Morris H; Morris H. Degroot; Stephen Stigler.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: America Spinger-Verlag 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 519.5 ST110S.

5. It doesn't take a rocket scientist great amateurs of science

Tác giả: Malone, John Williams.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2002Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 509.2 I-314D.

6. Nhãn khoa giản yếu T.2 T.2

Tác giả: Phan Dẫn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 617.7 NH105KH.

7. Những hạt giống khoa học 5

Tác giả: Julia, Marc; Beatrice Salviat; David Jasmin; Đinh Ngọc Lân; Trần Hồng Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2007Nhan đề song song: Graines de sciences5.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 153.1 NH556H.

8. Những hạt giống khoa học 4 Dành cho giáo viên và phụ huynh

Tác giả: Lena Pierre; Binetruy, Pierre-; Bouchard, Jean-Marie; Đinh Ngọc Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 500 NH556H.

9. Ready, set, explore

Tác giả: Barron, Marlene; Young, Karen Romano.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York J. Wiley & Sons 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.23 R200D.

10. Matter

Tác giả: Moyer, Richard; Jay Hackett; Lucy Daniel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... McGraw-Hill School Division 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 530 M110T.

11. McGrawhill science

Tác giả: Ricchark Moyer.

Ấn bản: TexasKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw Hill school division 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 570 GR100W.

12. New thinking for a new millennium: Education for Knowledge - based Economy

Tác giả: Koh Tommy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Singapore Superskill Grphics, Ltd 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 370.2 N200W.

13. Learn science! Grades kindergarten -2,primary level

Tác giả: Evans, Mike; Wagner, Joan.

Ấn bản: 1st American ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY DK Pub. 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.242 L200A.

14. Những hạt giống khoa học

Tác giả: Léna, Pierre; Đinh Ngọc Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 153.1 NH556H.

15. Danh mục và tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 Tập II Các chương trình, đề tài khoa học nông nghiệp (KN) nghiên cứu điều tra cơ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

16. How to think like a scientist answering questions by the scientific method

Tác giả: Kramer, Stephen P; Bond, Felicia.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York T.Y. Crowell 1987Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 502.8 H400W.
  (1 phiếu)
17. Matter, matter everywhere

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. McGraw Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 530 M110T.

18. The physical universe

Tác giả: Krauskopf, Konrad B; Beiser, Arthur.

Ấn bản: 12th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 500.2 PH600S.

19. McGraw - Hill science

Tác giả: Nga.

Ấn bản: Texas editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 570 GR100W.

20. The physical universe

Tác giả: Krauskopf, Konrad B. (Konrad Bates); Beiser, Arthur.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 500.2 PH600S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L