Tìm thấy 37 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Lý thuyết kiểm toán

Tác giả: Nguyễn Quang Quynh; Ngô Trí Tuệ; Tô Văn Nhật; .

Ấn bản: In lần thứ năm, đã sửa đổi, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân H. Tài Chính. 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657 L600TH.

2. Principles of auditing and other assurance services

Tác giả: Whittington, O.Ray; Kurt Pany; O. Ray Whittington.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.45 PR311C.

3. Kiểm toán - lý thuyết và thực hành

Tác giả: Phan Trung Kiên.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai, có sửa chữ, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K304T.

4. Auditing and accounting cases investigating issues of fraud and professional ethics

Tác giả: Thibodeau, Jay C; Freier, Deborah; Thibodeau, Jay C.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.4 A111D.

5. Những quy định về kiểm toán và kế toán

Tác giả: Lê Thành Châu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 NH556QU.

6. Advanced financial accounting

Tác giả: Baker, Richard E; Richard E. Baker; Valdean C. Lembke.

Ấn bản: 5th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw - Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 A100D.

7. Giáo trình kiểm toán tài chính

Tác giả: Lê Thị Hoà; Ngô Trí Tuệ; Nguyễn Quang Quynh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 GI-108T.

8. Accounting theory an information content perspective

Tác giả: Christensen, John Asmus; Demski, Joel S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2003Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 A101C.

9. Lý thuyết kiểm toán

Tác giả: Nguyễn Quang Quynh; Ngô Trí Tuệ; Tác giả; .

Ấn bản: In lần thứ ba, đã sửa đổi, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân H. Tài Chính. 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657 L600TH.

10. Kiểm toán

Tác giả: Arens, Alvin A; Đặng Kim Cương; Phạm Văn Dược.

Ấn bản: Tái bản lần 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1995Nhan đề song song: Auditing.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K304T.

11. Các văn bản pháp luật về kiểm toán. Có hiệu lực từ 01/01/2006

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 C101V.

12. Bài tập kiểm toán chọn lọc

Tác giả: Phạm Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 657.076 B103T.

13. Kiểm toán

Tác giả: Vương Đình Huệ; Đoàn Xuân Tiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K304T.

14. Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế

Tác giả: Hồng Thái.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM Thống kê 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657 C101CH.

15. Bài tập kiểm toán căn bản

Tác giả: Trịnh Minh Tân; Trịnh Quốc Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM Phương đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657.076 B103T.

16. Quy định hiện hành về kế toán - kiểm toán Thông tin chuyên đề

Tác giả: Nhữ Lê Thu Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Bộ kế hoạch và đầu tư. Trung tâm thông tin 1997Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

17. Bài tập kiểm toán nâng cao

Tác giả: Trịnh Quốc Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Phương Đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657.076 B103T.

18. Principles of auditing & other assurance services

Tác giả: Whittington, O. Ray; Pany, Kurt.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.45 PR311C.

19. Financial accounting

Tác giả: Libby, Robert; Libby, Patricia A; Short, Daniel G.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 F311N.

20. Unaccountable how the accounting profession forfeited a public trust

Tác giả: Brewster Mike.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.09 U512N.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L