Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực

Tác giả: Trần Xuân Cầu; Mai Quốc Chánh; Trần Thị Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Kinh tế Quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 331.11 GI-108T.

2. Cẩm nang xin việc

Tác giả: Quốc Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 331.12 C120N.

3. Career survival Strategic job and role planning

Tác giả: Schein, Edgar H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Toronto. Pfeiffer & comp. 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 C100R.

4. Personnel Business management English

Tác giả: Brieger, Nick; Comfort, Jeremy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork Prentice Hall International 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 P200R.

5. Career skills

Tác giả: Kelly-Plate, Joan; Volz-Patton, Ruth.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA Glencoe/McGraw-Hill 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 C109E.

6. Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực

Tác giả: Trần Xuân Cầu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Trần Xuân Cầu 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330 GI-108TR.

7. Contemporary labor economics

Tác giả: McConnell, Campbell R; Brue, Stanley L; Macpherson, David A.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 331 C430T.

8. Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực

Tác giả: Trần Xuân Cầu; Mai Quốc Chánh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 331.11 GI-108T.

9. Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực

Tác giả: Trần Xuân Cầu; Mai Quốc Chánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 331.11 GI-108T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L