Tìm thấy 68 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The micro economy today

Tác giả: Schiller, Bradley R.

Ấn bản: 10th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill. Irwin 2006Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Microeconomics principles, problems, and policies

Tác giả: McConnell, Campbell R; Brue, Stanley L.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

3. Kinh tế vi mô Bài tập & bài giải

Tác giả: Nguyễn Văn Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Macroeconomic reform in China laying the foundation for a socialist market economy

Tác giả: Lou, Jiwei. -- World Bank

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1997Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Economics principles and practices

Tác giả: Clayton, Gary E. -- Glencoe/McGraw-Hill

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, N.Y. Glencoe/McGraw-Hill 2001Nhan đề song song: Glencoe economics principles and practices.Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Macroeconomics

Tác giả: Slavin, Stephen L.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Kinh tế vĩ mô

Tác giả: Mankiw, N. Gregory; Hoàng Văn Hoa; Hoàng Yến; Nguyễn Văn Công; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1999Nhan đề song song: Macroeconomics.Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Principles of microeconomics

Tác giả: Frank, Robert H; Bernanke, Ben; Johnston, Louis (Louis Dorrance).

Ấn bản: Brief 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Microeconomics

Tác giả: Slavin, Stephen L.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Microeconomics

Tác giả: Bernheim, B. Douglas; Whinston, Michael Dennis.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

11. The micro economy today

Tác giả: Schiller, Bradley R.

Ấn bản: 12th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

12. Study guide for use with Economics

Tác giả: Walstad, William B; Brue, Stanley L; McConnell, Campbell R.

Ấn bản: 18th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

13. Economics principles, problems, and policies

Tác giả: McConnell, Campbell R; Brue, Stanley L.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

14. Macroeconomics principles, problems, and policies

Tác giả: McConnell, Campbell R; Brue, Stanley L.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Macroeconomics

Tác giả: De Long, J. Bradford.

Ấn bản: Updated ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill Irwin 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Study guide for use with McConnell and Brue microeconomics

Tác giả: Walstad, William B.

Ấn bản: 17th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Principles of macro-economics

Tác giả: Frank, Robert H; Bernanke, Ben.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Nhan đề song song: Principles of macro economics.Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Kinh tế học Sách tham khảo T.1

Tác giả: Samuelson, Paul A; Đinh Xuân Hà; Nordhans, William D; Trần Đình Toàn; Vũ Cương.

Ấn bản: X.b lần 15Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330 K312T.

19. Principles of microeconomics

Tác giả: Frank, Robert H; Bernanke, Ben; Frank, Robert H.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Nguyên lý kinh tế học T.2 Kinh tế học Vĩ mô

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L