Tìm thấy 26 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Contemporary advertising

Tác giả: Arens, William F.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 659.1 C430T.

2. Standardizing terminology for better communication practice, applied theory, and results

Tác giả: Strehlow, Richard Alan; Wright, Sue Ellen. -- American Society for Testing and Materials

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Philadelphia, PA ASTM 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 601.4 ST105D.

3. Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán

Tác giả: Nguyễn Cao Văn; Trần Thái Ninh.

Ấn bản: In lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 519.2 GI108TR.

4. Marketing

Tác giả: Etzel, Michael J; Stanton, William J; Walker, Bruce J.

Ấn bản: 13th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M109K.

5. Essentials of sociology

Tác giả: Giddens, Anthony; Appelbaum, Richard P; Duneier, Mitchell.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Norton 2006Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 E206S.

6. Accounting theory an information content perspective

Tác giả: Christensen, John Asmus; Demski, Joel S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2003Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 A101C.

7. Contemporary management

Tác giả: Jones, Gareth R; George, Jennifer M.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Boston McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 C430T.

8. Fundamental accounting principles

Tác giả: Larson, Kermit D; Chiappetta, Barbara; Wild, John J.

Ấn bản: 17th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 F512D.

9. Contemporary management

Tác giả: Jones, Gareth R; George, Jennifer M.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 C430T.

10. Contemporary management

Tác giả: Jones, Gareth R; George, Jennifer M; Hill, Charles W. L.

Ấn bản: International ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Irwin/McGraw-Hill 2000Nhan đề song song: Management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 C430T.

11. Lý thuyết và bài tập xử lý tín hiệu số

Tác giả: Tống Văn On; Hồ Trung Mỹ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 621.382 L600TH.

12. Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán Lý thuyết và bài tập

Tác giả: Phan Đức Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

13. College accounting

Tác giả: Price, John Ellis; Brock, Horace R; Haddock, M. David.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.044 C428L.

14. Fundamentals of database systems

Tác giả: Elmasri, Ramez; Ramez Elmasri; Shamkant B. Navathe.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Peason Education 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.74 F512D.

15. Bản mệnh của lí thuyết Văn chương và cảm nghĩ thông thường

Tác giả: Compagnon, Antoine; Đặng Anh Đào; Lê Hồng Sâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Đại học Sư phạm 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 844 B105M.

16. Accounting what the numbers mean

Tác giả: Marshall, David H; McManus, Wayne W; Viele, Daniel F.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.3 A101C.

17. An introduction to the world's oceans

Tác giả: Sverdrup, Keith A; Duxbury, Alison; Duxbury, Alyn C; Duxbury, Alyn C.

Ấn bản: 7th ed. Keith A. Sverdrup, Alyn C. Duxbury, Alison B. DuxburyKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Nhan đề song song: World's oceans.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 551.46 I-312R.

18. Bài giảng công tác xã hội Lý thuyết và thực hành công tác xã hội trực tiếp

Tác giả: Cao Thị Tô Hoài; Hoàng Thị Thu Dung; Phạm Huy Dũng; Trần Hải Bình; Trần Thị Thanh Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 301 B103GI.

19. Management dynamics merging constraints accounting to drive improvement

Tác giả: Caspari, John A; Caspari, Pamela.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 M105A.

20. Representation theory of finite groups and related topics

Tác giả: Reiner, Irving. -- American Mathematical Society -- Symposium in Pure Mathematics University of Wisconsin Apr. 14-16, 1970..

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Providence American Mathematical Society 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 512 R206R.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L