Tìm thấy 63 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình Thương mại quốc tế lý thuyết và bài tập có lời giải Lý thuyết & chính sách hội nhập kinh tế quốc tế

Tác giả: Đinh Thị Liên; Nguyễn Xuân Đạo; Trương Tiến Sĩ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 382.071 GI-108T.

2. Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C T.1

Tác giả: Nguyễn Đình Tê; Tác giả; .

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Giáo dục 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

3. Principles of auditing and other assurance services

Tác giả: Whittington, O.Ray; Kurt Pany; O. Ray Whittington.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.45 PR311C.

4. Giáo trình kế toán tài chính Lý thuyết, bài tập, bài giải

Tác giả: Lê Vũ Ngọc Thanh; Mai Thị Trúc Ngân; Ngô Kim Phượng; Nguyễn Quỳnh Hoa; Nguyễn Văn Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Thống kê 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657.071 GI-108T.

5. Công tác xã hội Lý thuyết và thực hành

Tác giả: Trần Đình Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc Gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 361 C455T.

6. Kiểm toán - lý thuyết và thực hành

Tác giả: Phan Trung Kiên.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai, có sửa chữ, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K304T.

7. Thị trường tài chính Lý thuyết và thực hành ứng dụng cho thị trường Việt Nam

Tác giả: Bùi Kim Yến; Nguyễn Minh Kiều.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332 TH300TR.

8. Kinh tế lượng

Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng; Nguyễn Khánh Bình; Phạm Xuân Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Phương Đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330.01 K312T.

9. Finance Applications & theory

Tác giả: Cornett, Marcia Millon; Adair, Troy A; Nofsinger, John.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332 F103N.

10. Principles of macro-economics

Tác giả: Frank, Robert H; Bernanke, Ben.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Nhan đề song song: Principles of macro economics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 PR311C.

11. Music in theory and practice - Vol.II Workbook

Tác giả: Benward, Bruce; Saker, Marilyn.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 781 M500S.

12. Fundamentals of electric circuits

Tác giả: Alexander, Charles K; Sadiku, Matthew N. O.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2000Nhan đề song song: Electric circuits.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 621.319 F512D.

13. Lý thuyết giá cả và sự vận dụng

Tác giả: Hirshleifer, Jack; Nguyễn Đình Cung; Nguyễn Văn Chất; Võ Trực Điền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 338.5 L600TH.

14. Cơ sở của khoa học máy tính ấn bản C T.1

Tác giả: Aho, Alfred V; Trần Đức Quang; Ullman, Feffrey D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 005.7 C460SB.

15. Lập trình C++. Lý thuyết, bài tập và lời giải mẫu

Tác giả: Norton's, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông vận tải 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 L123TR.

16. Kinh tế vĩ mô

Tác giả: Nguyễn Như Ý; Trần Thị Bích Dung.

Ấn bản: Tái bản lần 2, có bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 339 K312T.

17. Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương - lý thuyết và thực hành Tập 1

Tác giả: Nguyễn Thị Hường; Tạ Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 382.071 GI-108T.

18. Cơ sở của khoa học máy tính ấn bản C T.3

Tác giả: Aho, Alfred V; Trần Đức Quang; Ullman, Feffrey D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 005.7 C460S.

19. Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C T.2

Tác giả: Nguyễn Đình Tê; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Giáo dục 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

20. Accounting What the numbers mean

Tác giả: Marshall, David H; McManus, Wayne W; Viele, Daniel F.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston,... McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 A101C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L