Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Objective-C for iPhone developers a beginner's guide

Tác giả: Brannan, James A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 O-400B.

2. Object-oriented and classical software engineering Object-oriented & classical software engineering

Tác giả: Schach, Stephen R.

Ấn bản: 6th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 O400B.

3. Article Báo cáo tốt nghiệp

Tác giả: Đỗ Thu Hoa; Lê Văn Hanh; Nguyễn Quang Thắng; Võ Quang Tuyến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2008Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [005.4 2008] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 005.4 2008.

4. An introduction to object-oriented programming with Java

Tác giả: Wu, C. Thomas.

Ấn bản: Updated 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.13 I-312TR.

5. An introduction to object-oriented programming with Java

Tác giả: Wu, C. Thomas.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.13 I-312TR.

6. Tự học visual Basic. Net 2005

Tác giả: Hoàng Anh Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa Thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 T550H.

7. An introduction to object-oriented programming with Java

Tác giả: Wu, C. Thomas.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 I-312R.

8. Bài tập mẫu, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tự giải

Tác giả: Nguyễn Thanh Thuỷ; Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Quang Huy; Tạ Anh Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật. 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2). Hư hỏng (1).

9. An introduction to object-oriented programming with Java

Tác giả: Wu, C. Thomas.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education, 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

10. PHP Advanced and Object-Oriented Programming : Visual QuickPro Guide

Tác giả: Ullman, Larry.

Ấn bản: 3th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Berkeley : Peachpit Press, 2013Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.

11. Programming Ruby : the pragmatic programmers' guide

Tác giả: Thomas, David; Fowler, Chad; Hunt, Andrew.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Raleigh, N.C. : Pragmatic Bookshelf, 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.133.

12. Java programming 24-hour trainer

Tác giả: Fain, Yakov.

Ấn bản: Second edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indiana; Wrox, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.7 J100V.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L