Tìm thấy 39 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. American history A Survey Volume II Since 1865

Tác giả: Brinkley, Alan.

Ấn bản: 11th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.8 A104E.

2. American odyssey The United States in the 20th century

Tác giả: Nash, Gary B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw-Hill. 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.91 A104E.

3. A history of the modern world

Tác giả: Palmer, R. R. (Robert Roswell); Colton, Joel G; Kramer, Lloyd S.

Ấn bản: 10th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn .

4. American history the modern era since 1865

Tác giả: Ritchie, Donald A.

Ấn bản: Teacher’s wraparound ed., multimedia ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Glencoe/McGraw-Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.8 A104E.

5. Russia, the Eurasian republics, and central / Eastern Europe

Tác giả: Goldman, Minton F.

Ấn bản: 10ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw - Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 940.097 R500S.

6. The American record Images of the nation’s past Vol.2: Since 1865

Tác giả: Graebner, William; Richards, Leonard.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 A104E.

7. Bộ thông sử thế giới vạn năm 2 tập, có tranh minh hoạ T.2B

Tác giả: Lầu Quân Tín; Nguyễn Hoàng Điệp; Nguyễn Quang Thái; Nguyễn Trình; ôn Nhân Tông; Trần Đăng Thao.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 909.82 B450T.

8. Global studies: Europe

Tác giả: Frankland, E. Gene.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 940 GL400B.

9. Bộ thông sử thế giới vạn năm 2 tập, có tranh minh hoạ T.2A

Tác giả: Lầu Quân Tín; Nguyễn Hoàng Điệp; Nguyễn Quang Thái; Nguyễn Trình; ôn Nhân Tông; Trần Đăng Thao.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 909.82 B450T.

10. Chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân của Đế quốc Mỹ trên địa bàn Hà Nội (1965-1972)

Tác giả: Nguyễn Kim Phòng; Trần Trọng Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Quân đội nhân dân 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.70438 CH305TR.

11. Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam

Tác giả: Hà Văn Thư; Trần Hồng Đức.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 15 có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa - Thông tin 2009Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

12. Winston and Clementine The personal letters of the Churchills

Tác giả: Churchills, Winston.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. - New York Houghton Mifflin company 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 941 W311S.

13. Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995

Tác giả: Nguyễn Anh Thái; Đặng Thanh Toán; Đỗ Thanh Bình; Nguyễn Quốc Hùng; Vũ Ngọc Oanh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 909.08 L302S.

14. Le Duc Tho - Kissinger negstiations in Paris

Tác giả: Lưu Văn Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế Giới 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.7043 L250D.

15. For the record a documentary history of America

Tác giả: Shi, David E; Mayer, Holly A. (Holly Ann).

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 F434T.

16. 30 - 4 - 1975 - bản hùng ca thế kỷ XX

Tác giả: Chu Huy Mân; Hoàng Văn Thái; Trần Văn Trà; Võ Nguyên Giáp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.7043 B100M.

17. Thế giới phẳng Tóm lược Lịch sử Thế giới thế kỷ : Sách tham khảo

Tác giả: Friedman, Thomas L; Lê Hồng Vân; Nguyễn Hồng Quang; Nguyễn Quang A; Vũ Duy Thành.

Ấn bản: Bản đã cập nhật và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2009Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

18. Taking sides: Clashing views in world politics

Tác giả: Rourke, John T.

Ấn bản: 13th ed., [rev.].Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque, IA McGraw-Hill Contemporary Learning Series 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 909.83 T100K.

19. The Middle East a history Volum II

Tác giả: Fisher, Sydney Nettleton; Ochsenwald, William.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 956 M300D.

20. American history the modern era since 1865

Tác giả: Ritchie, Donald A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Glencoe/McGraw-Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.8 A104E.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L