Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The legal & regulatory environment of business

Tác giả: Reed, O. Lee (Omer Lee).

Ấn bản: 13th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Nhan đề song song: Legal and regulatory environment of business.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.730 L200G.

2. Business law the ethical, global, and e-commerce environment

Tác giả: Mallor, Jane P.

Ấn bản: 13th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.7307 B500S.

3. Luật thương mại

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 L504T.

4. The legal and regulatory environment of business

Tác giả: Reed, O. Lee; Morehead, Jere W; Pagnattaro, Marisa Anne; Reed, O. Lee; Shedd, Peter J.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.7307 L200G.

5. Bộ nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế 2004

Tác giả: Đỗ Văn Đạt; Nguyễn Minh Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 B450N.

6. Dynamic business law the essentials

Tác giả: Kubasek, Nancy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.7 D608A.

7. Dynamic business law

Tác giả: Kubasek, Nancy.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346 D608A.

8. Khía cạnh pháp lý về hợp đồng mua bán ngoại thương

Tác giả: Phạm Thái Hà; Phạm Sĩ Chung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [346.07 KH301C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 346.07 KH301C.

9. Business law

Tác giả: Browne, M. Neil; Kubasek, Nancy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346 B500S.

10. Business law The ethical, global, and e-commerce environment

Tác giả: Jane P. Mallor; Barnes, A. James; Bowers, Thomas; Langvardt, Arlen W.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.7307 B500S.

11. Law for business students

Tác giả: Adams, Alix.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow, Essex, England ; New York : Pearson Longman, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho đọc T1 346.4207 L100W.

12. Dynamic business law : summarized cases

Tác giả: Kubasek, Nancy K.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin, 2013Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.07 D608B.

13. Luật thương mại

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346 L504TH.

14. Luật thương mại Số: 03/VBHN-VPQH

Tác giả: Văn phòng Quốc hội.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 330.

15. Luật thương mại

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Lao động, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346 L504TH.

16. Giáo trình Luật thương mại Việt Nam tập 2

Tác giả: Nguyễn Viết Tý; Nguyễn Thị Dung; Nguyễn Thị Vân Anh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Tư pháp, 2018Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

17. Giáo trình Luật thương mại Việt Nam tập 1

Tác giả: Nguyễn Viết Tý; Nguyễn Thị Dung; Nguyễn Thị Vân Anh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Tư pháp, 2018Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

18. Hướng dẫn môn học luật thương mại Tập 2

Tác giả: Nguyễn Thị Dung; Nguyễn Thị Yến; Vũ Phương Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Lao động, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.597 H561D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L