Tìm thấy 82 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Systems development a project management approach

Tác giả: McLeod, Raymond.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2002Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650 S610T.

2. Using information technology a practical introduction to computers & communications : Complete version

Tác giả: Williams, Brian K; Sawyer, Stacey C.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004 U500S.

3. McGraw-Hill dictionary of electrical and computer engineering

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004.03 MCGR111H.

4. Word cho người mới bắt đầu

Tác giả: Công Bình; Thành Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 W400RD.

5. Thực hành học nhanh tin học văn phòng

Tác giả: Thanh Hải; Hoàng Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 TH552H.

6. Kỹ thuật phần cứng máy tính

Tác giả: Lê Minh Trí.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đồng Nai Nxb. Đồng Nai 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 004 K600TH.

7. Kiến trúc máy tính

Tác giả: Nguyễn Đình Việt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 004.16 K305T.

8. Just enough UNIX

Tác giả: Andersen, Paul K.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.4 A104D.

9. Photoshop 4.0 xử lý các tính năng chuyên sâu

Tác giả: Đỗ Duy Việt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 006.6 PH400B.

10. Ứng dụng hình học Fractal vào công tác nén ảnh số trên máy tính

Tác giả: Trần Văn Hùng, Nguyễn Đức Minh; Nguyễn Xuân Hoài.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 Ư556D] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 Ư556D.

11. Tự học Microsoft Powerpoint 2010

Tác giả: Công Tuân; Thảo Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 T550H.

12. Nhập môn lập trình ngôn ngữ C Lý thuyết, ví dụ, bài tập mẫu, bài tập

Tác giả: Nguyễn Thanh Thuỷ; Lê Đăng Hưng; Lê Đức Trung; Trần Việt Linh.

Ấn bản: In lần thứ 2.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (3). Kho tài liệu: Kho thanh lý 005.1 NH123M.

13. Computer and Internet use on campus a legal guide to issues of intellectual property, free speech, and privacy

Tác giả: Hawke, Constance S.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 343.730 C429P.

14. Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu phân tán T.2

Tác giả: Ozsu, M. Tamer; Trần Đức Quang; Valduriez, Patrick.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.75 NG527L.

15. 30 bài tập thực hành xử lý đồ họa trên Photoshop CS3 Có đĩa CD thực hành kèm theo

Tác giả: Thành Vinh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 006.6 B100M.

16. Giáo trình Cấu trúc máy tính Sự tương đương logic của phần cứng và phần mềm

Tác giả: Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 004 GI108TR.

17. 500 câu hỏi đáp về thực hành sửa chữa máy tính thường gặp

Tác giả: Công Thọ; Công Thọ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 004.028 N114C.

18. Nhập môn tin học căn bản

Tác giả: Phú Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 NH117M.

19. Hệ chuyên gia Tài liệu dùng cho sinh viên, kĩ sư, cử nhân ngành Công nghệ thông tin

Tác giả: Đỗ Trung Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 004 H250CH.

20. Hướng dẫn học nhanh PowerPoint 2007

Tác giả: Công Tuân; Thanh Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá thông tin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 H561D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L