Tìm thấy 55 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Annual editions: Developing world. 08/09

Tác giả: Griffiths, Roger J.

Ấn bản: 18th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.9 A105N.

2. Taking sides: Clashing views on controlversial environmental issues

Tác giả: Easton, Thomas A.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Connecticut Dushkin / McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.7 T100K.

3. Vệ sinh môi trường dịch tễ T.2

Tác giả: Đào Ngọc Phong; Dương Đình Thiện; Nguyễn Duy Thiết; Phùng Văn hoàn; Trương Việt Dũng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 614.4 V250S.

4. Poisoned for pennies the economics of toxics and precaution

Tác giả: Ackerman, Frank.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Washington Island Press 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.738 P428S.

5. Vệ sinh phòng bệnh Dùng cho các trường trung cấp y tế; Mã số:T.10.Y4; T.01.Y4

Tác giả: Trần Văn Dần; Nguyễn Thị Bích Liên; Vũ Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 614.4 V250S.

6. Ecosystems and human well-being: v.2 Scenarios : findings of the Responses Working Group , Millennium Ecosystem Assessment

Tác giả: Carpenter, Steve R. -- Millennium Ecosystem Assessment (Program). Responses Working Group

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Washington, DC Island Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.95 E201C.

7. Laboratory exercises in Environmental geology

Tác giả: Blantt, Harvey.

Ấn bản: 2rd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. Wcb/McGraw Hill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 551.8 L100B.

8. Who owns the sky? our common assets and the future of capitalism

Tác giả: Barnes, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC Island Press 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.739 WH400-O.

9. Ecosystems and human well-being: v.3 policy responses : findings of the Responses Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment / edited by Kanchan Chopra ... [et al.]

Tác giả: Chopra, Kanchan Ratna. -- Millennium Ecosystem Assessment (Program). Responses Working Group

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Washington, DC Island Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.95 E201C.

10. The dominant animal human evolution and the environment

Tác giả: Ehrlich, Paul R; Ehrlich, Anne H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC Island Press 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 304.2 D429-I.

11. Taking sides : Clashing views on environmental issues

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.7 T100K.

12. Vệ sinh môi trường dịch tễ T.1

Tác giả: Đào Ngọc Phong; Dương Đình Thiện; Nguyễn Duy Thiết; Phùng Văn hoàn; Trương Việt Dũng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 614.4 V250S.

13. Principles of environmental science inquiry and applications

Tác giả: Cunningham, William P; Cunningham, Mary Ann.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.7 PR311C.

14. Taking sides : Clashing views on environmental issue

Tác giả: Easton, Thomas A.

Ấn bản: 12th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.7 T100K.

15. Economic losses from marine pollution A handbook for assessment

Tác giả: Ofiara, Douglas D; Seneca, Joseph J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC Island Press 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.739 E200C.

16. Almost green how I saved 1/6th of a billionth of the planet

Tác giả: Glave, James.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Skyhorse 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 690 A103M.

17. Garbage in the cities refuse, reform, and the environment

Tác giả: Melosi, Martin V.

Ấn bản: Rev. ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, Pa. University of Pittsburgh Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.72 G109B.

18. Clean fuels for Asia Technical options for moving toward unleaded gosoline and low-sulfur diesel

Tác giả: Walsh, Michael; Jitendra J. Shah; Michael Walsh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington D.C. : The World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.738 CL200-A.

19. Ecotourism & certification setting standards in practice

Tác giả: Honey, Martha.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC Island Press 2002Nhan đề song song: Ecotourism and certification.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.4 E201-O.

20. Environmental science A study of interrelationships

Tác giả: Enger, Eldon D; Bockarie, Anne Todd; Smith, Bradley F.

Ấn bản: 10th ed. Eldon D. Enger, Bradley F. Smith, with contributions by Anne Todd BockarieKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L