Tìm thấy 15 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Macroeconomics

Tác giả: Slavin, Stephen L.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M101R.

2. Macroeconomics principles, problems, and policies

Tác giả: McConnell, Campbell R; Brue, Stanley L.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (11). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M101R.

3. Macroeconomics

Tác giả: De Long, J. Bradford.

Ấn bản: Updated ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill Irwin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M101R.

4. Principles of macro-economics

Tác giả: Frank, Robert H; Bernanke, Ben.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Nhan đề song song: Principles of macro economics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 PR311C.

5. The macro economy today

Tác giả: Schiller, Bradley R.

Ấn bản: 17th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M101R.

6. The macroeconomy today

Tác giả: Schiller, Bradley R.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2003Nhan đề song song: Macro economy today.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M101R.

7. Macroeconomics economic crisis update

Tác giả: Jones, Charles I (Charles Irving).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W. W. Norton & Co. 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M101R.

8. The macro economy today

Tác giả: Schiller, Bradley R; Schiller, Bradley R.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2006Nhan đề song song: Macroeconomy today.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M101R.

9. Macroeconomics

Tác giả: Dornbusch, Rudiger; Fischer, Stanley; Startz, Richard.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M101R.

10. Macroeconomics demystified

Tác giả: Swanenberg, August.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M100C.

11. Principles of macroeconomics

Tác giả: Frank, Robert H; Bernanke, Ben S.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 PR311C.

12. Macroeconomics

Tác giả: Colander, David C.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M101R.

13. Macroeconomics principles, problems, and policies

Tác giả: McConnell, Campbell R; Brue, Stanley L.

Ấn bản: 17th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (12). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 M101R.

14. Money, banking, and financial markets

Tác giả: Ball, Laurence M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY Worth Publishers 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.1 M430E.

15. A concise guide to macroeconomics : what managers, executives, and students need to know

Tác giả: Moss, David A.

Ấn bản: Second edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 C430S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L