Tìm thấy 187 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hoàn thiện chiến lược Marketing cho công ty tin di động S - Fone chuyên ngành Marketing

Tác giả: Nguyễn Tiến Tân; Vũ Thị Tuyết.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 H406TH.

2. Marketing cho khách hàng trung niên

Tác giả: Paul JeanTreguer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Xuất bản lao động - xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 M100R.

3. 36 kế marketting trên thương trường

Tác giả: Văn Kỳ; Mạnh Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 B100S.

4. Tập trung để khác biệt Tương lai của doanh nghiệp phụ thuộc vào điều này

Tác giả: Ries, Al; Hoài Thanh; Phương Thảo; Ries, Laura.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658 T123TR.

5. Ứng dụng Marketing trong công tác huy động vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ninh - thực trạng và giải pháp Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thùy; Vũ Thị Tuyết.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 Ư556D] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 Ư556D.

6. Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tại công ty da dầy Hà Nội chuyên ngành Marketing

Tác giả: Lưu Văn Tuấn; Lương Thị Minh Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 M458S.

7. Greater good how good marketing makes for better democracy

Tác giả: Quelch, John A; Jocz, Katherine E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Harvard Business Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn .

8. Giáo trình Marketing căn bản

Tác giả: Trần Minh Đạo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 GI108TR.

9. Sự thật về marketing qua email

Tác giả: Jenkins, Simms; Thủy Nguyệt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2012Nhan đề song song: The truth about email marketing.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 M100R.

10. Hoàn thiện công tác quản lý hệ thống kênh phân phối tại chi nhánh Biti's miền Bắc thuộc tổng công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên

Tác giả: Đặng Thị Huyền; Lương Thị Minh Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 H406TH.

11. Nghiên cứu Marketing

Tác giả: Phan Văn Thăng; Nguyễn Văn Hiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thống kê 1998Nhan đề song song: Marketing research.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 NGH305C.

12. Essentials of marketing A marketing strategy planning approach

Tác giả: Perreault, William D; Cannon, Joseph P., Ph. D; McCarthy, E. Jerome (Edmund Jerome).

Ấn bản: 12th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 E207S.

13. Hướng dẫn nghiên cứu nguyên lý Marketing

Tác giả: Kotlet, Philip; Bùi Văn Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thống kê 1995Nhan đề song song: Study guide principles of marketing.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

14. Chính sách và giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhựa của công ty xây dựng bưu điện

Tác giả: Lê Thanh Huyền; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 CH312S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 CH312S.

15. Những nguyên lý tiếp thị T.2

Tác giả: Kotler, Philip.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 1994Nhan đề song song: Principles of marketing.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 NH556NG.

16. MBA cơ bản

Tác giả: Gorman, Tom; Trần Thị Thái Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658 MB100T.

17. Quản trị kênh Marketing phân phối sản phẩm tại công ty bia hà nội

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Mai; Lương Thị Minh Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 QU104TR] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 QU104TR.

18. Hoàn thiện các giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của công ty cơ khí Hà Nội

Tác giả: Đỗ Đức Thành; Trần Minh Đạo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 H406TH.

19. Quản trị Marketing

Tác giả: Trương Đình Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế quốc dân 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (2).

20. Marketing

Tác giả: Grewal, Dhruv; Levy, Michael.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M100R.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L