Tìm thấy 22 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C T.1

Tác giả: Nguyễn Đình Tê; Tác giả; .

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Giáo dục 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

2. Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.Net toàn tập T.1

Tác giả: Phương Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 K600TH.

3. Object-oriented and classical software engineering Object-oriented & classical software engineering

Tác giả: Schach, Stephen R.

Ấn bản: 6th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 O400B.

4. Sáng tạo trong thuật toán và lập trình Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinh và sinh viên giỏi T.1

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thông tin và truyền thông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 S106T.

5. Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng C++

Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh; Nguyễn Tuấn Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 GI-108T.

6. C# 2005: Lập trình Windows forms T.2

Tác giả: Phạm Hữu Khang; Đoàn Thiện Ngân; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 L123TR.

7. Object-oriented and classical software engineering

Tác giả: Schach, Stephen R; Stephen R. Schach.

Ấn bản: 6th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston,... McGraw-Hill Higher Education. 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 O-418J.

8. Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C T.2

Tác giả: Nguyễn Đình Tê; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Giáo dục 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

9. Lập trình hướng đối tượng với C++

Tác giả: Lê Đăng Hưng; Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Thanh Thuỷ; Tạ Tuấn Anh.

Ấn bản: In lần thứ 4, có bổ sung, sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 L123TR.

10. C# 2005: Lập trình cơ sở dữ liệu report visual sourcesafe 2005 T.4,Q2

Tác giả: Phạm Hữu Khang; Trần Tiến Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 L123TR.

11. C++ kỹ thuật và ứng dụng

Tác giả: Ladd, Scott Robert; Ngọc Anh Thư; Nguyễn Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ Ba có Bổ sung và Sửa đổiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 K600TH.

12. Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++

Tác giả: Nguyễn Văn Ba.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.362 PH110TR.

13. C# 2005: Lập trình hướng đối tượng T.3

Tác giả: Phạm Hữu Khang; Hoàng Đức Hải; Trần Tiến Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 L123TR.

14. Sáng tạo trong thuật toán và lập trình Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinh và sinh viên giỏi T.2

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thông tin và truyền thông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 S106T.

15. Giáo trình tự học lập trình C#

Tác giả: Phan Hoàng; Anh Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 GI108TR.

16. Bài tập lập trình ngôn ngữ C Giáo trình cho các trường đại học

Tác giả: Nguyễn Thanh Thuỷ; Nguyễn Quang Huy.

Ấn bản: In lần thứ 4, có bổ sung và sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 B103T.

17. C# 2005: Lập trình ASP.NET 2.0 T.5,Q1 Điều khiển trình chủ ASP.NET 2.0

Tác giả: Trần Tiến Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 L117TR.

18. Bài tập lập trình ngôn ngữ C Giáo trình cho các trường đại học

Tác giả: Nguyễn Thanh Thuỷ; Nguyễn Quang Huy.

Ấn bản: In lần thứ 2, có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 B103T.

19. Sáng tạo trong thuật toán và lập trình Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinh và sinh viên giỏi T.3

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thông tin và truyền thông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 S106T.

20. Tự học lập trình C++ trong 21 ngày

Tác giả: Đinh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L