Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 中学まとめノート国文法

Tác giả: 中学教育研究会.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; 増進堂, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 CHU.

2. みんなの日本語初級I 教え方の手引き

Ấn bản: 第2版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; スリーエーネットワーク, 2016Nhan đề dịch: Giảng dạy tiếng Nhật .Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [495.6] (1 ). Kho tài liệu: 495.6.

3. 初級を教える : 国際交流基金日本語教授法シリ−ズ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; ひつじ書房, 2017Nhan đề dịch: Giảng dạy tiếng Nhật .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 SHO.

4. みんなの日本語初級II 練習C ・会話 イラストシート

Ấn bản: 第2版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; スリーエーネットワーク, 2001Nhan đề dịch: Tiếng Nhật cho người bắt đầu .Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 MIN.

5. みんなの日本語初級II 導入 教え方の手引き

Ấn bản: 第2版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; スリーエーネットワーク, 2016Nhan đề dịch: Giảng dạy tiếng Nhật .Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 み000ん.

6. みんなの日本語初級I 導入 教え方の手引き

Ấn bản: 第2版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; スリーエーネットワーク, 2016Nhan đề dịch: Giảng dạy tiếng Nhật .Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 み000ん.

7. 日本語教授法を理解する本  / 実践編 解説と演習

Tác giả: 三牧 陽子.

Ấn bản: 第2版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; バベル・プレス, 1996Nhan đề dịch: Giảng dạy tiếng Nhật .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 NIHO.

8. 日本語を教えるための第二言語習得論入門

Tác giả: 大関浩美; 白井恭弘.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; くろしお出版, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 NIHO.

9. 日本の教育改革―産業化社会を育てた130年

Tác giả: 尾崎 ムゲン.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 中央公論新社, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 NIHO.

10. 漢字の現在 リアルな文字生活と日本語

Tác giả: 笹原宏之; 白井恭弘.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 三省堂, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.6.

11. しごとの日本語

Tác giả: 村上吉文.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; アルク(千代田区), 2008Nhan đề song song: Japanese for business/ for the information technology industry.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.6.

12. わかって使える日本語 練習問題 中級レベル

Tác giả: 名古屋YWCA教材作成グループ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; スリーエーネットワーク, 2012Nhan đề song song: Japanese for business/ for the information technology industry.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 WAKA.

13. みんなの日本語 初級Ⅱ ・ 教え方の手引き

Ấn bản: 第2版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; スリーエーネットワーク, 2016Nhan đề dịch: Tiếng Nhật cho người bắt đầu .Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 MINA.

14. みんなの日本語 初級I . 聴解タスク 25

Tác giả: 牧野昭子; 田中よね.

Ấn bản: 第2版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; スリーエーネットワーク, 2017Nhan đề dịch: Tiếng Nhật cho người bắt đầu .Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 MINA.

15. 日本語教育教科書 : 日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド

Tác giả: 国際交流基金日本語国際センター.

Ấn bản: 第4版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; ヒューマンアカデミー, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 496.5 NIHO.

16. 改訂新版日本語コミュニケーションゲーム80 : カードセット

Ấn bản: 第4版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; ヒューマンアカデミー, 2017Nhan đề song song: 80 Communication Games for Japanese Language Teachers.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 KAI.

17. 3ステップ式 標準問題集 中学 国文法

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; 受験研究社, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 SAN.

18. クラス活動集131 新日本語の基礎II準拠 (続)

Tác giả: 高橋美和子; 平井悦子.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; スリーエーネットワーク, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 KURA.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L