Tìm thấy 106 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình Turbo C/C++

Tác giả: Bùi Thế Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông vận tải 2003Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (4).

2. Turbo C

Tác giả: Leblanc, Gerald; Lê Văn Doanh.

Ấn bản: In lần 2 có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 1996Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

3. Lập trình nâng cao trên ngôn ngữ Pascal Dùng cho sinh viên đại học, học sinh khá giỏi, giáo viên dạy tin học

Tác giả: Nguyễn Tô Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học quốc gia Hà Nội 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (5).

4. Introduction to computer science using java

Tác giả: Liberty, Jesse; Quirk, Kent; Weiss, Seth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,... Glencoe. McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.13 I-312TR.

5. 101 thuật toán và chương trình bằng ngôn ngữ C

Tác giả: Lê Văn Doanh; Lê Đình Anh; Trần Khắc Tuấn.

Ấn bản: Tái bản lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.74 M458TR.

6. VB.NET core classes in a nutshell a desktop quick reference

Tác giả: Kurniawan, Budi; Neward, Ted.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Beijing Cambridge [Mass.] O'Reilly 2002Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

7. Tự học JavaScript trong 10 tiếng

Tác giả: Công Tuân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 T550H.

8. Tự học nhanh ngôn ngữ lập trình web PHP 5 Cho người mới bắt đầu từ căn bản đến nâng cao

Tác giả: Nguyễn Nam Thuận.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông vận tải 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.1 T550H.

9. Lập trình Prototype với Visual Basic

Tác giả: VN - Guide. -- VN - Guide

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2003Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

10. Cẩm nang lập trình hệ thống cho máy vi tính IBM-PC XT/AT bằng các ngôn ngữ Assembler, Basic, C, Pascal T.1

Tác giả: Tischer Michael; Nguyễn Mạnh Hùng; Phạm Tiến Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.4 C120N.

11. Hợp ngữ và lập trình ứng dụng T2: Lập trình ứng dụng T.2

Tác giả: Tống Văn On; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 005.4 H466NG.

12. Cải tiến trang web thông qua công nghệ Javascript

Tác giả: VN - GUIDE. -- VN-Guide tổng hợp và biên dịch

Ấn bản: H.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Thống kê 2004 435trTrạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 NG550PH.

13. Nhập môn lập trình ngôn ngữ C Lý thuyết, ví dụ, bài tập mẫu, bài tập

Tác giả: Nguyễn Thanh Thuỷ; Lê Đăng Hưng; Lê Đức Trung; Trần Việt Linh.

Ấn bản: In lần thứ 2.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (3). Kho tài liệu: Kho thanh lý 005.1 NH123M.

14. XML nền tảng và ứng dụng Giáo trình tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành (Phần 1)

Tác giả: Nguyễn Phương Lan; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 GI108TR.

15. Lập trình windows với C#.net

Tác giả: Phương Lan; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 L123TR.

16. An introduction to object-oriented programming with Java

Tác giả: Wu, C. Thomas.

Ấn bản: Updated 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.13 I-312TR.

17. Java 1.5 program design

Tác giả: Cohoon, James; Davidson, Jack.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

18. C# 2005: Lập trình Windows forms T.2

Tác giả: Phạm Hữu Khang; Đoàn Thiện Ngân; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 L123TR.

19. Lập trình bằng Turbo Pascal version 7.0

Tác giả: Mittelbach, Henning; Ngô Diên Tập.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật. 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

20. Tự học PHP trong 24 giờ

Tác giả: Thuận Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thanh Niên 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 005.1 T550H.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L