Tìm thấy 26 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động tại Công ty Cổ phần Đông Thành Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Trần Văn Hưởng; Nguyễn Thanh Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

2. How to manage problem employees : a step-by-step guide for turning difficult employees into high performers / Glenn Shepard

Tác giả: Shepard, Glenn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 H435T.

3. Motivation at work

Tác giả: Miskell, Jane R; Miskell, Vincent.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Burr Ridge, Ill. Business One Irwin/Mirror Press 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 M435V.

4. Tìm hiểu các quy định pháp luật mới về quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ công chức và người lao động

Tác giả: Đào Thanh Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 344.01 T310H.

5. Bộ luật lao động Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm mới đối với cán bộ công chức và người lao động năm 2012

Tác giả: Thu Huyền; Ái Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 344.01 B450L.

6. Privatization and labor what happens to workers when governments divest?

Tác giả: Kikeri, Sunita.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 331.13 PR300V.

7. Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Thiên Uy. (Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Vũ Duy Tùng; PGS.TS: Đồng Xuân Ninh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 H406TH.

8. Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Xuân Thanh; PGS.TS. Trương Đoàn Thể.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 M458S.

9. Công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Xây dựng công trình thủy - Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Trần Tiến Dũng; Th.S: Nguyễn Duy Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 C455T.

10. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp Seico (Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Đào Tuấn Minh; Th.S: Vũ Ngọc Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 M458S.

11. Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH thương mại sản xuất và xây dựng Duy Mạnh (Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị Marketing)

Tác giả: Lê Đức Trung; Th.S: Lê Huyền Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658.8 H406TH.

12. Sách hướng dẫn cho người lao động du lịch

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 915.

13. Sách hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục và đào tạo

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 372.

14. Giải pháp tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Lilama 69-3 thuộc tổng công ty Lilama Việt Nam (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Vũ Văn Trường; PGS.TS: Trương Đoàn Thể.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 GI-103PH.

15. Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Thăng Long (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: An Thanh Khương; PGS.TS: Nguyễn Văn Áng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 GI-103PH.

16. Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Xuất nhập khẩu và thương mại Kim Khánh (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Trần Thị Mỹ Linh; Th.S: Trương Đức Thao.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 H406TH.

17. Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Sao Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Phan Thị Hằng; Th.S: Trịnh Thị Thu Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 GI-103PH.

18. Giải pháp hoàn thiện tạo động lực cho người lao động trực tiếp tại công ty TNHH May Kim Toàn (Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Lê Tuấn Thành; Th.s. Trương Đức Thao.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 GI-103PH.

19. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho người lao động tại Công ty TNHH Đức Dương (Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Kim Diện; Th.s. Lê Huyền Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 M458S.

20. Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty CP Lắp Máy - Thí nghiệm cơ điện (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản Trị Kinh Doanh)

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hồng; Trương Đức Thao.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 H406TH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L