Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Consumers

Tác giả: Arnould, Eric J; Price, Linda; Zinkhan, George M. (George Martin).

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

2. Tiếp thị có hiệu quả

Tác giả: Godin, Seth; Thế Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 T307TH.

3. Giáo trình hành vi người tiêu dùng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang; Nguyễn Thị Tâm; Vũ Huy Thông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 GI -108T.

4. Emotion marketing the Hallmark way of winning customers for life

Tác giả: Robinette, Scott; Brand, Claire; Lenz, Vicki.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 E202-O.

5. Wealthy choices the seven competencies of financial success

Tác giả: Tzougros, Penelope S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.024 W200H.

6. Hidden in plain sight how to find and execute your company's next big growth strategy

Tác giả: Joachimsthaler, Erich.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Harvard Business School Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 H302D.

7. Vai trò của hội bảo vệ người tiêu dùng trong việc bảo vệ người tiêu dùng

Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh; Nguyễn Văn Cương; Đỗ Gia Phan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 381.3 C103T.

8. Quảng cáo và tâm trí người tiêu dùng : Bí quyết xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả

Tác giả: Sutherland, Max; Bạc Cầm Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại - DT books 2014Nhan đề dịch: Advertising and the mind of the consumer .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 659.1071 QU106C.

9. Customer's new voice : extreme relevancy and experience through volunteered customer information

Tác giả: McKean, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 C521T.

10. Giáo trình hành vi người tiêu dùng

Tác giả: Vũ Huy Thông; Nguyễn Ngọc Quang; Nguyễn Thị Tâm.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8071 GI-108TR.

11. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và văn bản hướng dẫn thi hành

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: NXB Lao động, 2019Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 343.597 H428Đ.

12. Winning the story wars : why those who tell--and live--the best stories will rule the future

Tác giả: Sachs, Jonah.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 W311N.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L