Tìm thấy 27 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hole's human anatomy & physiology

Tác giả: Shier, David; Butler, Jackie; Lewis, Ricki.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque, IA McGraw-Hill 2007Nhan đề song song: Hole's human anatomy and physiology; Human anatomy & physiology.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612 H400L.

2. Human anatomy & physiology laboratory manual, fetal pig dissection

Tác giả: Martin, Terry R.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Nhan đề song song: Human anatomy and physiology.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 611 H511A.

3. Physical anthropology

Tác giả: Stein, Philip L; Rowe, Bruce M.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 599.9 PH600S.

4. Core concepts in health

Tác giả: Insel, Paul M; Insel, Paul M; Price, Kirstan; Roth, Walton T.

Ấn bản: Brief 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613 C400R.

5. Trail guide to the body How to locate muscles, bones and more

Tác giả: Biel, Andrew.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder Andrew Biel 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 611 TR103L.

6. Anatomy & physiology

Tác giả: Seeley, Rod R; Stephens, Trent D; Tate, Philip.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque, IA McGraw-Hill 2006Nhan đề song song: Anatomy and physiology.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612 A105A.

7. Annual editions: Physical anthropology 10/11

Tác giả: Angeloni, Elvio.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Higher education 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 573 A105N.

8. Human anatomy

Tác giả: Saladin, Kenneth S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 611 H511A.

9. Trail guide to the body How to locate muscles, bones and more : Student handbook

Tác giả: Biel, Andrew.

Ấn bản: 1st edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder Andrew Biel 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 611 TR103L.

10. The human species An introduction to biological anthropology

Tác giả: Relethford, John H.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 599.9 H511A.

11. Organizational behavior emerging realities for the workplace revolution

Tác giả: McShane, Steven Lattimore; Von Glinow, Mary Ann Young.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 O-434G.

12. Giải phẫu ngực bụng

Tác giả: Phạm Đăng Diệu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Y học 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 611 GI-103PH.

13. Hole’s human anatomy & physiology

Tác giả: Shier, David; Butler, Jackie-; Lewis, Ricki-.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612 H400L.

14. Biology

Tác giả: Mader, Sylvia S; Mader, Sylvia S.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGrawHill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 570 B521B.

15. Annual editions: Physical anthropology 09/10

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Higher education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 573 A105N.

16. Concepts of fitness and wellness a comprehensive lifestyle approach

Tác giả: Corbin, Charles B.

Ấn bản: 6th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613.7 C430C.

17. Trail guide to the body How to locate muscles, bones and more : Student handbook

Tác giả: Biel, Andrew.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder Andrew Biel 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 611 TR103L.

18. Human communication

Tác giả: Pearson, Judy C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2003Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.2 H511A.

19. Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể

Tác giả: Allan; Lê Huy Lâm; Pease, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2008Nhan đề song song: The definitive book of body language.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 153.6 C517S.

20. Manual of structural kinesiology

Tác giả: Floyd, R. T.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGaw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612.7 M105U.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L