Tìm thấy 244 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Writer's choice Grammar and composition

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw - Hill. Glencoe 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 425 WR314E.

2. How to teach grammar

Tác giả: Thonbury, Scott; Jeremy Harmer.

Ấn bản: Xuất bản lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mateu Cromo Longman 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 425 H400W.

3. Writer's choice composition and grammar

Tác giả: -- Glencoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glenco Mcmillan/McGraw-Hill 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 WR314C.

4. New English File advanced workbook with key

Tác giả: Oxenden, Clive; Hudson, Christina; Koenig, Christina Latham.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 N207E.

5. Glencoe writer's choice: Grade 6 Grammar and composition

Ấn bản: Texas edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, ... McGraw - Hill. Glencoe 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 425 GL203C.

6. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Trình độ nâng cao

Tác giả: Broughton, Geoffrey; Lê Huy Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM. Thành phố Hồ Chí Minh 2001Nhan đề song song: Penguin English Grammar A - Z Exercises for advanced students with Answers.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 425.076 B103T.

7. Từ hạn định và từ định lượng

Tác giả: Berry, Roger; Nguyễn Thành Yến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 1999Nhan đề song song: English guides determiners & quantifiers.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T550H.

8. Tự học tiếng Pháp Ôn tập và thực hành (toàn tập)

Tác giả: M.Stillman, David; Nhân Văn; Ronni L.Gordon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 445 T550H.

9. 500 câu tiếng Hoa dễ nhầm lẫn

Tác giả: Gia Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Bách khoa 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 N114T.

10. English grammar in Use: with answers A self - study reference and practice book for intermediate students

Tác giả: Murphy, Raymond.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 425 E204GR.

11. Grammar form and function 1

Tác giả: Broukal, Milada.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 425 GR104M.

12. Language arts today Glade 7

Tác giả: Ann, MCCallum.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork Macmillan 1990Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

13. Teaching English A training course for teachers

Tác giả: Doff, Adrian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Great Britain Cambridge University 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T200A.

14. Understanding and using English grammar

Tác giả: Azar, Betty Schrampfer; Đinh Kim Quốc Thắng.

Ấn bản: X.b lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thanh Niên 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 428 UND200R.

15. New English File advanced student's book

Tác giả: Oxenden, Clive; Koenig, Christina Latham.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2010Nguồn trực tuyến: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/199 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Thư viện số 428 N207E.

16. New English File elementary workbook

Tác giả: Oxenden, Clive; Koenig, Christina Latham; Seligson, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 N207E.

17. Jumpstart! A workbook for writers

Tác giả: Clouse, Barbara Fine.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 J511T.

18. A study on testing grammar of 12th form students at Vietnamese upper secondary schools Granduation thesis

Tác giả: Tran Van Tham; Nguyen Thanh Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 A100S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 A100S.

19. 126 mẫu thiệp và thư mời trong giao tiếp tiếng Pháp

Tác giả: Ánh Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông vận tải 2001Nhan đề song song: 126 modèles cartes de visite et D'invitation en correspondance Francaise.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 448 M458TR.

20. Writer's choice Grammar and composition

Tác giả: Strong, William; Mark Lester; William Strong.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York.. McGraw Hill 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 425 WR314E.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L