Tìm thấy 33 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Exploring grammar in context Upper - intermediate & Advanced

Tác giả: Carter, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Trẻ 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 EXPL400R.

2. Advanced Grammar in use A reference and practice book for advanced learners of English without answers

Tác giả: Hewings, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Great Britain Cambridge university 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 425 A100G.

3. Toefl grammar flash The quick way to build grammar power

Tác giả: Broukal, Milada; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T420G.

4. Toefl grammar flash The quick way to build grammar power

Tác giả: Broukal, Milada; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Trẻ 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T400G.

5. Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng anh

Tác giả: Hồng Nhung; Mỹ Hương; Thanh Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 B103T.

6. A University grammar of English workbook

Tác giả: Quirk, Randolph; GreenBaum, Sidney; Minh Thu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 428.076 A100U.

7. A University grammar of English

Tác giả: Quirk, Randolph; GreenBaum, Sidney; Minh Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 428.072 A100U.

8. Oxford Practice Grammar : With Answers

Ấn bản: Second editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

9. A Grammar of Speech

Tác giả: Brazil, David; Sinclair, John; Carter, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford University Press, 1995Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

10. Understanding & Using English Grammar : Workbook

Tác giả: Betty, Azar S; Koch, Rachel Spack; Hagen, Stacy A.

Ấn bản: 4th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Longman, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

11. Understanding and Using English Grammar : Teacher's Guide

Tác giả: Hall, Martha; Azar, Betty S.

Ấn bản: 4th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Longman, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

12. Understanding & Using English Grammar : with answer key

Tác giả: Betty, Azar S; Hagen, Stacy A.

Ấn bản: 4th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Longman, 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

13. Oxford Practice Grammar: Advanced : with Answer Key and CD-ROM Pack

Tác giả: Yule, George.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA.; Oxford University Press, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 425.

14. Grammarway 4 : With Answers

Tác giả: Dooley, Jenny; Evans, Virginia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: United Kingdom; Express Publishing UK Ltd, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 425.

15. Grammarway 3 : With Answers

Tác giả: Dooley, Jenny; Evans, Virginia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: United Kingdom; Express Publishing UK Ltd, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 425.

16. Grammarway 2 : With Answers

Tác giả: Dooley, Jenny; Evans, Virginia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: United Kingdom; Express Publishing UK Ltd, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 425.

17. Grammarway 1

Tác giả: Dooley, Jenny; Evans, Virginia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Express Publishing, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 425.

18. Grammarway 4 - Picture Flashcards

Tác giả: Dooley, Jenny; Evans, Virginia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Express Publishing, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 425.

19. Grammarway 3 - Picture Flashcards

Tác giả: Dooley, Jenny; Evans, Virginia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Express Publishing, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Máy tính tra cứu 425.

20. Grammarway 1 - Picture Flashcards

Tác giả: Dooley, Jenny; Evans, Virginia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Express Publishing, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 425.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L