Tìm thấy 16 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 외국인을 위한 한국어 문법 1

Tác giả: 김정숙.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 국립 커뮤니케이션북스 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

2. 외국인을 위한 한국어 문법 2

Tác giả: 김정숙.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 국립 커뮤니케이션북스 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

3. 경희 한국어 문법. 1

Tác giả: 김중섭; 조현용; 이정희.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2014Nhan đề song song: Get it Korean Grammar 1.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee - Ngữ pháp 1.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7.

4. 경희 한국어 문법. 5

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề dịch: Get it Korean Grammar 5.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.75 G207I.

5. 경희 한국어 문법. 4

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề song song: Get it Korean Grammar 4 .Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Ngữ pháp 4.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

6. 알토란 한국어 문법 1 : (초급)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 소통 2014Nhan đề dịch: My Korean Grammar 1: Elementary level.Trạng thái: Không có ĐKCB

7. 경희 한국어 문법. 6

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề dịch: Get it Korean Grammar 6.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB

8. 경희 한국어 문법.2

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề dịch: Get it Korean Grammar 2.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB

9. 세종한국어 2 연세 대학한국어 어휘 문법 : 초급1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 연세대학교 대학출판문화원 2016Nhan đề song song: Tiếng Hàn Kyunghee - Ngữ pháp 2.Nhan đề dịch: Yonsei Academic Korean II : Vocabulary & Grammar / Beginning 2 .Trạng thái: Không có ĐKCB

10. 세종한국어 1 /연세 대학한국어 어휘 문법 : 초급1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 연세대학교 대학출판문화원 2016Nhan đề song song: Yonsei Academic Korean I : Vocabulary & Grammar / Beginning 1.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Yonsei Từ vựng và ngữ pháp sơ cấp 1.Trạng thái: Không có ĐKCB

11. 경희 한국어 문법. 3

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề song song: Get it Korean Grammar 3.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyung hee - Ngữ pháp 3.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB

12. 한국어 문법 총론 1

Tác giả: Gu Bonkwan; Park Jae Yeon; Lee Seonung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Jipmundang, 2015Nhan đề dịch: Tổng quan ngữ pháp tiếng Hàn I- khái quát- âm vị- hình thái-cú pháp.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

13. 문법

Tác giả: 서울 대학교 교육.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 교육 인적 자원부, 2007Nhan đề dịch: Ngữ pháp .Trạng thái: Không có ĐKCB

14. 표준 국어문법론

Tác giả: Nam Gishim; Go Yeong geun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Park Ijung, 2007Nhan đề dịch: Ngữ pháp quốc ngữ tiêu chuẩn.Trạng thái: Không có ĐKCB

15. 독서와 문법

Tác giả: Lee Sam Hyeong; Kim Jong Shin; Kim Changwon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Ji Hee Sa 2015Nhan đề dịch: Đọc sách và ngữ pháp.Trạng thái: Không có ĐKCB

16. 汉语语法教程》

Tác giả: Tôn Đức Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China; 北京语言文化大学出版社, 2003Nhan đề dịch: Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán.Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L