Tìm thấy 37 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The Norton introduction to literature

Tác giả: Beaty, Jerome; Booth, Alison; Hunter, J. Paul; Mays, Kelly J.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2002Nhan đề song song: Introduction to literature.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 N400T.

2. The American tradition in literature

Tác giả: Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 A104E.

3. The desert shore literatures of the Sahel

Tác giả: Wise, Christopher.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. Lynne Rienner Publishers 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 896 D200S.

4. The American tradition in literature (v.2) Volume II

Tác giả: Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 A104E.

5. A sun within a sun The power and elegance of poetry

Tác giả: Lyu, Claire Chi-ah.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pittsburgh Pittsburgh Press 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.1 S512W.

6. The American tradition in literature: ( v1)

Tác giả: Perkins, George; Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 A104E.

7. Arguing through literature a thematic anthology and guide

Tác giả: Ferster, Judith.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 A109G.

8. Street lit Teaching and reading fiction in urban schools

Tác giả: Ratner, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 813 STR201T.

9. The American tradition in literature: (v2)

Tác giả: Perkins, George; Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 11th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 A104E.

10. The Norton introduction to literature

Tác giả: Beaty, Jerome.

Ấn bản: Shorter 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2002Nhan đề song song: Introduction to literature.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 N400T.

11. Literature reading fiction, poetry, and drama

Tác giả: DiYanni, Robert.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2002Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 L314E.

12. Sword of a champion the story of Sharon Monplaisir

Tác giả: Greenberg, Doreen L; Greenberg, Michael; Monplaisir, Sharon; Velikan, Phil.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Terre Haute, Ind. Indianapolis, Ind. Wish Pub. Distributed in the U.S. by Cardinal Publishers Group 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 813 SW434D.

13. Truyện ngụ ngôn Việt Nam Chọn lọc và bình giải

Tác giả: Triều Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.209 TR527N.

14. Văn học Pháp thế kỷ XX

Tác giả: Brunel, Patrick; Nguyễn Văn Quảng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. NXb.Thế giới 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 840 V115H.

15. Thi pháp truyện Kiều (Chuyện luận)

Tác giả: Trần Đình Sử.

Ấn bản: Tái bản lần thứ baKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 TH300P.

16. Giáo trình văn học phương Tây

Tác giả: Lê Huy Bắc; Lê Nguyên Cẩn; Nguyễn Linh Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 809 GI-108T.

17. Thượng chi văn tập Năm tập in chung

Tác giả: Phạm Quỳnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn học 2006Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Việt Nam văn học sử yếu

Tác giả: Dương Quảng Hàm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Trẻ, Cty Văn hóa Minh Trí 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 V308N.

19. Văn học dân gian Việt Nam

Tác giả: Đinh Gia Khánh; Chu Xuân Diên; Võ Quang Nhơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 398.209 V115H.

20. Giáo trình văn học trung đại Việt Nam T.1

Tác giả: Lã Nhâm Thìn; Đinh Thị Khang; Vũ Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 GI-108T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L