Tìm thấy 101 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Essentials of behavioral research methods and data analysis

Tác giả: Rosenthal, Robert; Rosnow, Ralph L.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 300.72 E206S.

2. Vietnamese studies: No.4 -1993

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 900.597 V308N.

3. Quản lý, nghiên cứu và chế độ chăm sóc

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mejikarufurendo 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610.

4. Creative concepts in psychology an activity and case-based approach

Tác giả: Goldstein, Andrea H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 CR200T.

5. A study of ways of expressing past actions in English in comparison and contrast with Vietnamese Graduation thesis

Tác giả: Ngyen Thi Anh Phuong; Ngo Huu Hoang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 A100S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 A100S.

6. Nghiên cứu phép biến đổi Fourier nhanh

Tác giả: Tạ Quốc Tuấn; Đàm Hiếu Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1996Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 NGH305C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 NGH305C.

7. Marketing research

Tác giả: Cooper, Donald R; Schindler, Pamela S.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M109K.

8. Writing from sources with 2009 MLA and 2010 APA updates

Tác giả: Spatt, Brenda.

Ấn bản: Edition 7Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Bedford/St. Martin's 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 WR314-I.

9. The search for life in the universe

Tác giả: Goldsmith, Donald; Owen, Tobias C.

Ấn bản: 3rd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sausalito, Calif University Science Books 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 576.8 S200R.

10. Nghiên cứu nhu cầu và quản trị quảng cáo qua bưu chính ở Việt nam

Tác giả: Ngô Viết Tuấn; Đỗ Văn Phức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1997Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658.8 NGH305C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658.8 NGH305C.

11. Classic Edition Sources: Sociology

Tác giả: Finsterbusch, Kurt.

Ấn bản: Edition 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Companies 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 CL109S.

12. Business research methods

Tác giả: Cooper, Donald R; Schindler, Pamela S.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 B500S.

13. The survey research handbook

Tác giả: Alreck, Pamela L; Settle, Robert B.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2004Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 300 S521V.

14. Marketing research essentials

Tác giả: McDaniel, Carl D; Gates, Roger H.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley 2006Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M109K.

15. A study on techniques applied to teaching English passive voice at the practice stage to Vietnamese 9th form students Graduation thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Hương; Huynh Thi Ai Nguyen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [371.3 A100S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 371.3 A100S.

16. Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng

Tác giả: Uyển Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 NGH305C.

17. Teaching English indirect speech to Vietnamese 10th form students Graduation paper

Tác giả: Trần Thị Chuyên; Nguyễn Mạnh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 371.3 T200H.

18. Introduction to law & paralegal studies

Tác giả: Scuderi, Connie Farrell.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Nhan đề song song: Introduction to law and paralegal studies.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 349.73 I-312R.

19. Technology institutions and policies their role in developing technological capability in industry

Tác giả: Goldman, Melvin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338 T201N.

20. Brief Mcgraw-Hill Handbook

Tác giả: Maimon, Elaine; Peritz, Janice; Yancey, Kathleen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Companies 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332 BR302F.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L