Tìm thấy 39 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Nghiệp vụ ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Minh Kiều.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thống kê 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 NGH307V.

2. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Tác giả: Lê Văn Tề; Hồ Diệu; Lê Thẩm Dương; Lê Văn Tề; Ngô Hướng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 NGH207V.

3. Nghiệp vụ ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Minh Kiều.

Ấn bản: tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 NGH307V.

4. Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương

Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn; Dương Thị Hồng; Trần Huy Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 NGH307V.

5. Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Tác giả: Mai Văn Bạn; Đỗ Kim Hảo; Mai Văn Bạn; Nguyễn Kim Anh; Nguyễn Thị Thuý.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 GI108TR.

6. Cẩm nang nghiệp vụ kế toán ngành ngân hàng

Tác giả: Kim Thư; Quý Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 C120N.

7. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Bài giảng điện tử, bài tập tình huống, câu hỏi trắc nghiệm

Tác giả: Trần Văn Hòe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 382 NGH307V.

8. Ngân hàng thương mại

Tác giả: Phan Thị Thu Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 NG121H.

9. Kỹ năng - nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính - nhân sự dành cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp 2012

Tác giả: Thùy Linh; Thùy Linh; Việt Trinh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 352.2 K600N.

10. Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn; Hoàng Đức; Trần Huy Hoàng.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM Đại học quốc gia Tp.HCM 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 H250TH.

11. Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng

Tác giả: Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Văn Bình; Hà Nam Khánh Giao; Nguyễn Văn Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 647.95 GI108T.

12. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại

Tác giả: Nguyễn Minh Kiều.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa và bổ sung toàn diệnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 NGH307V.

13. Nghiệp vụ hành chính văn phòng Công tác điều hành, tham mưu, tổng hợp, lễ tân T.1

Tác giả: Lưu Kiếm Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 352.2 NGH307V.

14. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ buôn bán hàng hóa tại công ty Thăng long - Bộ quốc phòng trong điều kiện áp dụng thuế GTGT

Tác giả: Lê Thị Thanh; Nguyễn Thị Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

15. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Dành cho sinh viên chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, chứng khoán

Tác giả: Nguyễn Minh Kiều.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Nhan đề song song: Comercial banking.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 NGH307V.

16. Cẩm nang ngân hàng đầu tư

Tác giả: Mạc Quang Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 C120N.

17. Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Tác giả: Nguyễn Thị Mùi; Nguyễn Thị Mùi; Phan Thị Bạch Tuyết; Trần Cảnh Toàn; Trần Thị Hồng Hạnh.

Ấn bản: Tái bản, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 GI-108T.

18. Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương Lý thuyết và thực hành Tập 2

Tác giả: Tạ Lợi; Nguyễn Thị Hường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dâ 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 382.071 GI-108T.

19. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Lý thuyết, bài tập và bài giải/ Dành cho sinh viên chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, chứng khoán

Tác giả: Nguyễn Minh Kiều.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2011Nhan đề song song: Comercial banking.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 NGH307V.

20. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Tái bản lần thứ ba có sửa đổi bổ sung

Tác giả: Trần Hòe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 382 NGH307V.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L