Tìm thấy 129 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Managing human resources productivity, quality of work life, profits

Tác giả: Cascio, Wayne F.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 M105A.

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy cơ khí mạ Luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh

Tác giả: Hồ Thị Ngọc Anh; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 M458S.

3. Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực

Tác giả: Trần Xuân Cầu; Mai Quốc Chánh; Trần Thị Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Kinh tế Quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 331.11 GI-108T.

4. Một số biện pháp tạo động lực chủ yếu nhằm kích thích nguồn nhân lực làm việc có hiệu quả ở công ty bia Hà nội

Tác giả: Nguyễn Tuấn Linh; Trần Thị Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [335.2 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 335.2 M458S.

5. Quản trị nguồn nhân lực Dùng cho sinh viên đại học, cao học khối quản trị kinh tế kinh doanh - kinh tế và các nhà quản trị

Tác giả: Bùi Văn Danh; Nguyễn Văn Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM Phương Đông 2011Nhan đề song song: Human resource management.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình

Tác giả: Đỗ Vũ Ngọc Hà; Đỗ Tiến Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2008Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 M458S.

7. Nghệ thuật dụng nhân và chìa khoá vàng doanh nghiệp

Tác giả: Minh Châu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Thanh Hóa Nxb. Thanh Hóa 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.3 NGH250TH.

8. Human resource management gaining a competitive advantage

Tác giả: Noe, Raymond A.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 H511A.

9. Phát triển nguồn nhân lực kinh nghiệm thế giới và thực tiền nước ta

Tác giả: Trần Văn Tùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 331.5 PH 110TR.

10. Understanding business

Tác giả: Nickels, William G; McHugh, James M; McHugh, Susan M.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650 U512D.

11. The accidental trainer a reference manual for the small, part-time, or one-person training department

Tác giả: Miner, Nanette.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: San Francisco, CA Pfeiffer 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 A101C.

12. Quản trị nguồn nhân lực Bài tập và nghiên cứu tình huống: Dùng cho sinh viên đại học, cao học khối quản trị kinh tế kinh doanh - kinh tế và các nhà quản trị

Tác giả: Bùi Văn Danh; Bùi Văn Danh; Nguyễn Văn Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM Phương Đông 2011Nhan đề song song: Human resource management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.3 QU105TR.

13. Nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số Những phân tích xã hội học

Tác giả: Đặng Cảnh Khanh; Đặng Cảnh Khanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 305.8959 NG517NH.

14. Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công

Tác giả: Trần Thị Thu; Vũ Hoàng Ngân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI-108T.

15. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại công ty khách sạn du lịch Kim liên

Tác giả: Trần Ánh Nguyệt; Vũ Hoàng Ngân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658.3 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658.3 M458S.

16. Harvard business review on talent management

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Harvard Business School Pub. 2008Nhan đề song song: Ideas with impact; Talent management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 H109V.

17. Chuyển hoá nguồn nhân lực Thể hiện tầm lãnh đạo chiến lược nhằm thích ứng với các xu hướng tương lai

Tác giả: Rothwell, William J; Thái Hà Books; Vũ Thanh Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.3 CH527H.

18. Một số biện pháp tạo động lực chủ yếu nhằm kích thích nguồn nhân lực làm việc có hiệu quả ở công ty bia Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Tuấn Linh; Trần Thị Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 M458S.

19. Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực

Tác giả: Trần Xuân Cầu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Trần Xuân Cầu 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330 GI-108TR.

20. Giáo trình hành vi tổ chức

Tác giả: Bùi Anh Tuấn; Phạm Thị Bích Ngọc; Phạm Thuý Hương.

Ấn bản: Taí bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1). Hư hỏng (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L