Tìm thấy 11 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 10 nguyên tắc sinh tồn của doanh nghiệp

Tác giả: Tiêu Vệ; Hoàng Mai Việt; Thuỳ Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.7 M558NG.

2. Macroeconomics principles, problems, and policies

Tác giả: McConnell, Campbell R; Brue, Stanley L.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (11). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M101R.

3. Các thủ thuật ( nguyên tắc ) sáng tạo cơ bản Phần 1

Tác giả: Phan Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Nxb Trẻ 2010Nhan đề song song: The Basic Creativity Principles.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 500 C101TH.

4. College accounting

Tác giả: Price, John Ellis; Brock, Horace R; Haddock, M. David.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.044 C428L.

5. Những vấn đề cốt yếu của quản lý

Tác giả: Koontz, Harold; Nguyễn Đăng Dậu; Nguyễn Mạnh Quân; O Donnell, Cyril; Vũ Thiếu; Weihrich, Heinz.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 NH556V.

6. Malvino electronic principles

Tác giả: Malvino, Albert Paul; Malvino, Albert Paul.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Glencoe/McGraw-Hill 1999Nhan đề song song: Electronic principles.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 621.381 M103V.

7. Principles of auditing & other assurance services

Tác giả: Whittington, O. Ray; Pany, Kurt.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.45 PR311C.

8. Contracts for paralegals legal principles and practical applications

Tác giả: Spagnola, Linda A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.7302 C431R.

9. Experiments for Malvino electronic principles

Tác giả: Malvino, Albert Paul; Malvino, Albert Paul.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Glencoe/McGraw-Hill 1999Nhan đề song song: Electronic principles.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 621.381 M103V.

10. Khôn ngoan không lại với giời Sự may rủi chi phối cuộc sống của bạn như thế nào?

Tác giả: Mlodinow, Leonard; Lê Thu Hương; Vũ Cẩm Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2012Nhan đề song song: How randomness rules our lives.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 155.5 KH454NG.

11. Principles of auditing & other assurance services

Tác giả: Whittington, O. Ray; Pany, Kurt.

Ấn bản: 19th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.45 PR311C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L