Tìm thấy 22 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Vietnam education financing

Tác giả: -- World Bank

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 379.597 V308N.

2. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tiêu dùng xã hội trong ngân sách nhà nước

Tác giả: Nguyễn Văn Châu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 1995Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

3. American government Balancing democracy and rights

Tác giả: Landy, Marc Karnis; Milkis, Sidney M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.973 A104E.

4. World development report 1997 the state in a changing world

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Oxford University press 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.9 W434L.

5. International politics & state strength

Tác giả: Volgy, Thomas J; Bailin, Alison.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. Lynne Rienner Publishers 2003Nhan đề song song: International politics and state strength.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.1 I-311T.

6. Essentials of comparative politics

Tác giả: O'Neil, Patrick H.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton & Co. 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.3 E200S.

7. 60 năm nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tác giả: Lê Hải Triều; Trần Am; Trần Văn Quang; Võ Tá Tao.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Quân đội nhân dân 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 342.597 S111M.

8. The self-determination of peoples community, nation, and state in an interdependent world

Tác giả: Danspeckgruber, Wolfgang F.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder L. Rienner Publishers 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.1 S201F.

9. American government balancing democracy and rights

Tác giả: Landy, Marc Karnis; Milkis, Sidney M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.973 A104E.

10. State and local government politics and public policies

Tác giả: Saffell, David C; Basehart, Harry.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.8 ST110E.

11. Nhà nước và cách mạng

Tác giả: Lênin, V.I.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 320.1 NH100N.

12. American government Principles and practices

Tác giả: Turner, Mary Jane; Redden, Charlotte; Switzer, Kenneth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Ohio McGraw-Hill 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.973 A104E.

13. Annual edition: State and local government

Tác giả: Stinebrickner, Bruce; Basehart, Harry.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.8 ST110E.

14. Vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam (Sách tham khảo)

Tác giả: Mai Lan Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 337.1 V103T.

15. Những nội dung cơ bản của môn học Lý luận nhà nước và pháp luật

Tác giả: Nguyễn Thị Hồi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tư pháp 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Tác giả: Hoàng Thị Kim Quế; Nguyễn Văn Động; Phạm Hữu Nghị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 320.1 GI-108TR.

17. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

Tác giả: Vũ Thị Nga; Phạm Điềm; Phạm Việt Hà; Phạm Thị Quý.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Công an nhân dân 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 320.1 GI-108TR.

18. Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Tác giả: Nguyễn Minh Đoan; Nguyễn Văn Động; Nguyễn Văn Năm; Nguyễn Thị Hồi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Công an nhân dân 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 320.1 GI-108TR.

19. Giáo trình Nhà nước và pháp luật đại cương

Tác giả: Nguyễn Cửu Việt; Nguyễn Công Bình; Nguyễn Ngọc Chí; Nguyễn Ngọc Cừ.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 GI-108TR.

20. Một số vấn đề về tôn giáo và công tác tôn giáo của Đảng và nhà nước ta hiện nay

Tác giả: Cao Văn Thanh; Đậu Tuấn Nam; Đỗ Quang Hưng; Nguyễn Thanh Xuân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Chính trị- Hành chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 200.973 M458S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L