Tìm thấy 91 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Understanding spreads

Tác giả: Dobson, Edward; Reimer, Roger.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Greenville Traders press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 382 U512D.

2. Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Tác giả: Maxwell, John C; Lê Duy Hiếu; Nguyễn Thị Kim Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2010Nhan đề song song: Developing the leader within you.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 PH110TR.

3. Giáo trình kinh tế phát triển

Tác giả: Ngô Thắng Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 338.9 GI-108TR.

4. Taking sides : Clashing views in adolescence

Tác giả: Rye, B.J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.235 T100K.

5. Giáo trình giới và phát triển

Tác giả: Nguyễn Thị Thuận; Nguyễn Thị Thu Hà; Trần Xuân Kỳ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 305.3 GI-108T.

6. Preparing for career success

Tác giả: Ryan, Jerry; Ryan, Roberta.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Minneapolis/St. Paul West Pub. Company 1997Nhan đề song song: Career succes.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.14 PR206A.

7. Nâng cao chất lượng đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại công ty xe đạp Viha

Tác giả: Phạm Ánh Dương; Trần Thị Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 N122C.

8. A billion bootstraps Microcredit, barefoot banking, and the business solution for ending poverty

Tác giả: Smith, Philip B. (Philip Bartlett); Thurman, Eric.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.91 A100B.

9. Child development

Tác giả: Patterson, Charlotte.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.231 CH309D.

10. Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên Phong Khóa luận tốt nghiệp ngành:Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Thùy Dương; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 GI103PH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 GI103PH.

11. Gender analysis in Papua New Guinea

Tác giả: Brouwer, Elizabeth C; Harris, Bruce M; Tanaka, Sonomi. -- World Bank

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.42 G203D.

12. Tâm lý học phát triển

Tác giả: Nguyễn Văn Đồng.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 155 T120L.

13. World development indicators 2002

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC The World Bank 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.9 W434L.

14. World development report 1997 the state in a changing world

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Oxford University press 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.9 W434L.

15. Latin America's economic development confronting crisis

Tác giả: Dietz, James L.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boulder L. Rienner Publishers 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.98 L110-I.

16. Giáo trình kinh tế Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Khắc Minh; Nguyễn Trí Dĩnh; Nguyễn Văn Thường; Phạm Huy Vinh; Trần Khánh Hưng.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa bổ sung lần 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.959 GI-108T.

17. Giáo trình kinh tế phát triển Dùng cho sinh viên ngoài chuyên ngành

Tác giả: Phạm Ngọc Linh; Ngô Thắng Lợi; Nguyễn Thị Kim Dung.

Ấn bản: tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.9 GI-108T.

18. Modern Institutions Vietnam Development Report 2010

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

19. Fostering sustainable development the sector investment program

Tác giả: Okidegbe, Nwanze.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.967 F434T.

20. Nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn tại công ty cổ phần phát triển Tây Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Trần Thị Quỳnh Anh; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 N122C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L