Tìm thấy 35 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Literature in language teaching and learning

Tác giả: Paran, Amos.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Alexandria, Va Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.0071 L314E.

2. 190 ready-to-use activities that make English fun!

Tác giả: Watson, George.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paramus, NJ Center for Applied Research Education 2002Nhan đề song song: One hundred ninety ready-to-use activities that make English fun!.Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 M450T.

3. Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh English Methodology

Tác giả: Lê Văn Sự. -- Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 PH561PH.

4. Mathematics for elementary teachers An conceptual approach

Tác giả: Bennett, Albert B; Burton, Laurie J.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.7 M110H.

5. Teaching content reading and writing

Tác giả: Ruddell, Martha Rapp.

Ấn bản: 2 nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York John Wiley & Sons Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 373.2 T200H.

6. Litlinks : Activities for connected learning in elementary classrooms

Tác giả: Beeghly, Dena G; Prudhoe, Catherine M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.1 L314L.

7. Mathematics for elementary teachers An activity approach

Tác giả: Bennett, Albert B; Burton, Laurie J.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.7 M110H.

8. Phương pháp dạy tiếng Anh trong trường phổ thông

Tác giả: Nguyễn Hạnh Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 PH561PH.

9. The organized teacher's guide to building character an encyclopedia of ideas to bring character education into your curriculum

Tác giả: Springer, Steve; Becker, Michael; Persiani-Becker, Kimberly.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.01 O-434G.

10. Culturally responsive teaching lesson planning for elementary and middle grades

Tác giả: Irvine, Jacqueline Jordan; Armento, Beverly Jeanne.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.19 C510T.

11. Teaching writing in second and foreign language classrooms

Tác giả: Williams, Jessica.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 418 T200H.

12. Litlinks : Activities for connected learning in elementary classrooms

Tác giả: Beeghly, Dena G; Prudhoe, Catherine M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.1 L314L.

13. The icon handbook of core activities for the language classroom

Tác giả: Freeman, Donald; Graves, Kathleen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 407 I-300C.

14. Phương pháp giảng dạy và huấn luyện đá

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thể dục Thể thao 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 796.04 GI106D.

15. Ten skills you really need to succeed in college

Tác giả: Langan, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 378.1 T203S.

16. Mathematics for elementary teachers an activity approach

Tác giả: Bennett, Albert B; Burton, Laurie J; Nelson, Leonard T.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Hư hỏng (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 510.71 M110H.

17. A guide to reflective practice for new and experienced teachers

Tác giả: Hartman Hope J.

Ấn bản: 1st edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.102 A100G.

18. Phương pháp giảng dạy y - dược học (Dùng cho đào tạo giảng viên khối ngành khoa học sức khoẻ)

Tác giả: Trương Việt Dũng; Phan Thục Anh; Phí Văn Thâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.71 PH561P.

19. 汉语与汉语教学

Tác giả: 王世友; 莫修云.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 华语教学出版社 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

20. 轻松教汉语 :汉语课堂教学实用技巧72法

Tác giả: 杨文惠.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 世界图书出版公司 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 轻000松.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L