Tìm thấy 15 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hướng dẫn nghiên cứu nguyên lý Marketing

Tác giả: Kotlet, Philip; Bùi Văn Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thống kê 1995Nhan đề song song: Study guide principles of marketing.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

2. Phương pháp nghiên cứu xã hội học

Tác giả: Phạm Văn Quyết.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 301 PH561PH.

3. Phương pháp nghiên cứu sức khỏe Hướng dẫn đào tạo các phương pháp nghiên cứu

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường; Nguyễn Thị Minh Châu; Nguyễn Văn Tường; Trần Văn Phương. -- Tổ chức y tế thế giới

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 610.7 PH125PH.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

Tác giả: Nguyễn Thiện Giấp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 410 PH561P.

5. Management research

Tác giả: Easterby-Smith, Mark; Thorpe, Richard; Jackson, Paul; Easterby-Smith, Mark.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Los Angeles ; London : SAGE, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho đọc T1 650.072.

6. Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ

Tác giả: Đinh Phi Hổ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Phương Đông 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330 PH561PH.

7. Research methods in psychology : evaluating a world of information

Tác giả: Morling, Beth.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : Norton, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150.72 R200S.

8. Phương pháp nghiên cứu định tính

Tác giả: Hồ Thị Hiền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2014Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1). Hư hỏng (1).

9. Phương pháp nghiên cứu khoa học Thiết kế nghiên cứu lâm sàng

Tác giả: Trương Việt Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Y học, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 001.4 PH125PH.

10. Research Methodology : Methods and Techniques

Tác giả: C.R. Kothari.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Moscow Drofa 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.

11. Research Methodology : A Step-by-Step Guide for Beginners

Tác giả: Ranjit Kumar.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: SAGE Publications Ltd 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

12. Phương pháp nghiên cứu kinh tế : Kiến thức cơ bản

Tác giả: Trần Tiến Khai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - xã hội 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330 PH561PH.

13. Research methodology : a step-by-step guide for beginners

Tác giả: Kumar, Ranjit.

Ấn bản: 4th edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Los Angeles; SAGE Publications Ltd, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 410 R200S.

14. Discourse Analysis : The Sociolinguistic Analysis of Natural Language

Tác giả: Stubbs, Michael.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Cengage learning, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 401.41 D300S.

15. Quantitative research methods in translation and interpreting studies

Tác giả: Mellinger, Christopher D; Hanson, Thomas A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London, United Kingdom; Taylor & Francis Ltd, 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 418.02 QU105T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L