Tìm thấy 46 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Phương pháp dạy - học tích cực Dùng cho sinh viên sau đại học

Tác giả: Nguyễn Văn Hiến, Lê Thu Hòa (ch.b); Lê Thu Hòa; Nguyễn Văn Hiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 371.3 PH561P.

2. Tinh hoa quản trị Khám phá những xu thế, ý tưởng và phương pháp quản trị kinh doanh mới nhất Tập 3

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.7 T312H.

3. Practical business statistics

Tác giả: Siegel, Andrew F.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 519.5 PR101T.

4. Statistics

Tác giả: Freedman, David; Pisani, Robert; Purves, Roger.

Ấn bản: 3rd ed. David Freedman, Robert Pisani, Roger PurvesKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 519.5 ST110-I.

5. Khảo sát một phương pháp xác định vị trí hiển thị thông tin thuộc tính trên bản đồ số

Tác giả: Lê Thị Thục Quyên; Đặng Văn Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 KH108S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 KH108S.

6. Calculus For business, economics and the social and life sciences

Tác giả: Hoffmann, Laurence D.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 515 C100L.

7. Tinh hoa quản trị Khám phá những xu thế, ý tưởng và phương pháp quản trị kinh doanh mới nhất Tập 1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.7 T312H.

8. How to think like a scientist answering questions by the scientific method

Tác giả: Kramer, Stephen P; Bond, Felicia.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York T.Y. Crowell 1987Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).
  (1 phiếu)
9. Essential statistics in business and economics

Tác giả: Doane, David P; Seward, Lori Welte.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Nhan đề song song: Essential statistics in business & economics.Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 519.5 E206S.

10. Curriculum alternative approaches, ongoing issues

Tác giả: Marsh, Colin J; Willis, George.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Merrill/Prentice Hall 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 375 C521R.

11. St. martin's guide to writing

Tác giả: Axelrod, Rise B; Cooper, Charles Raymond.

Ấn bản: 8th ed.; 2009 mla updateKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Bedford/St. Martins 2009Nhan đề song song: Saint Martin's guide to writing.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 ST.M109.

12. Tinh hoa quản trị Khám phá những xu thế, ý tưởng và phương pháp quản trị kinh doanh mới nhất Tập 2

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.7 T312H.

13. POWER learning strategies for success in college and life

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill 2009Nhan đề song song: POWER learning.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 378.1 P400W.

14. Trình bày phương pháp quản lý rủi ro phần mềm và xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý rủi ro phần mềm

Tác giả: Mai Thu Thủy; Đặng Hữu Đạo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 TR312B] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 TR312B.

15. Research in psychology methods and design

Tác giả: Goodwin, C. James.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ John Wiley & Sons 2005Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150.71 R200S.

16. Power Learning Strategies for sucess in college and life

Tác giả: Feldman, Robert S.

Ấn bản: 2nd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork McGraw-hill companies, Inc 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 537 P400W.

17. Dạy bạn tránh thai

Tác giả: Tống Duy Bính; Hồ Tuy Tô; Lý Long Mẫn; Nguyễn Kim Dân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 613.9 D112B.

18. Statistical reasoning and methods

Tác giả: Johnson, Richard A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York John Wiley and Sons 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 519.5 ST110-I.

19. Các phương pháp sáng tạo T.6

Tác giả: Phan Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2010Nhan đề song song: Review of creativity methods.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 500 C101PH.

20. Thống kê y tế công cộng Phần thống kê cơ bản - Sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng

Tác giả: Lê Cự Linh; Phạm Việt Cường; Trần Thị Lựu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.72 TH455K.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L