Tìm thấy 23 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Objective-C for iPhone developers a beginner's guide

Tác giả: Brannan, James A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 O-400B.

2. Database design, application development, and administration

Tác giả: Mannino, Michael V.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.74 D110A.

3. Silverlight 1.0

Tác giả: Rader, Devin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN Wiley Pub. 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.7 S309V.

4. Database design, application development, and administration

Tác giả: Mannino, Michael V.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.74 D110A.

5. Học và thực hành thiết kế Web chuyên nghiệp với Macromedia Dreamweaver

Tác giả: Mạnh Hải; Mạnh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 H419V.

6. Microsoft office access 2003 Introductory edition

Tác giả: O'Leary, Timothy J; Linda I. O'Leary; Timothy J. O'Leary.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston ... McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.75 M300C.

7. Professional Visual Studio 2008 extensibility

Tác giả: Nayyeri, Keyvan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN Wiley Pub. 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.2 PR400F.

8. HTML, CSS & JavaScript mobile development for dummies

Tác giả: Harrel, William.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken John Wiley & Sons 2011Nhan đề song song: HTML, CSS, and JavaScript mobile development for dummies.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.7 HTML.

9. Xây dựng hệ thống sổ tiêm online (Khóa luận tốt nghiệp ngành HTTT Quản lý)

Tác giả: Nguyễn Bá Vinh; Th.S: Nguyễn Đức Dân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [005 X126D] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 005 X126D.

10. Xây dựng hệ thống quản lý giáo dục áp dụng triển khai hệ thống quản lý giáo dục mầm non (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tin Quản lý)

Tác giả: Trần Ngọc Đại; Th.S: Trần Thị Huệ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [005 X126D] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 005 X126D.

11. Xây dựng hệ thống quản lý công văn đi, đến và giao việc (Khóa luận tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính)

Tác giả: Đinh Thế Vinh; Nguyễn Huy Phúc; Th.S: Lê Minh Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [005 X126D] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 005 X126D.

12. Xây dựng Framwork cho hệ thống thương mại điện tử (Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin)

Tác giả: Nguyễn Bá Hùng; Th.S: Trần Tuấn Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 005 X126D.

13. App Empire : Make money, have a life, and let technology work for you

Tác giả: Mureta, Chad.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.3 A100P.

14. Beginning Android 4 application development

Tác giả: Wei-Meng Lee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis : John Wiley & Sons 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.3 B200G.

15. Beginning iOS programming : building and deploying iOS applications

Tác giả: Harris, Nick.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis : John Wiley & Sons, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.26 B200G.

16. Android game programming for dummies

Tác giả: James, Derek.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor], 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 794.8 A105R.

17. iOS cloud development for dummies

Tác giả: Goldstein, Neal.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.76 I-312S.

18. Android : a programmer's guide

Tác giả: DiMarzio, J. F.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2008Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.3.

19. Android Programming for Beginners : Learn all the Java and Android skills you need to start making powerful mobile applications

Tác giả: Horton, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Packt Publishing , 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.3.

20. Beginning iPhone SDK programming with Objective-C

Tác giả: Lee, Wei-Meng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor], 2010Nhan đề song song: IPhone SDK programming with Objective-C.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 004.16.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L