Tìm thấy 15 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Systems development a project management approach

Tác giả: McLeod, Raymond.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2002Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650 S610T.

2. Project management

Tác giả: Baguley, Phil.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London Hodder & Stoughton 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 PR400J.

3. The portable MBA in project management

Tác giả: Verzuh, Eric.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2003Nhan đề song song: Project management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.404 P434T.

4. SAP project system handbook

Tác giả: Dowling, Kieron N.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw Hill 2008Nhan đề song song: SAP project system handbook.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 S109P.

5. Implementing the virtual project management office proven strategies for success

Tác giả: Goncalves, Marcus.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 I-310L.

6. Fundamentals of project management

Tác giả: Lewis, James P.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : American Management Association, 2007Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.4 F512D.

7. Operations management

Tác giả: Greasley, Andrew.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.5.

8. Executive's guide to project management : organizational processes and practices for supporting complex projects

Tác giả: Wysocki, Robert K.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 E200X.

9. Information technology project management

Tác giả: Schwalbe, Kathy.

Ấn bản: Revised Seventh editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Cengage Learning 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.404 I-311F.

10. Managing projects in telecommunication services

Tác giả: Sherif, Mostafa Hashem.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2006Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Thư viện số 384.06.

11. HBR guide to project management

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Harvard Business Review Press, 2012Nhan đề song song: Guide to project management; Harvard Business Review guide to project management; HBR's guide to project management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 H000B.

12. Project management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling

Tác giả: Kerzner, Harold.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 658.4.

13. Project management for telecommunications managers

Tác giả: Desmond, Celia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers, 2004Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 384.068.

14. The ComSoc guide to managing telecommunications projects

Tác giả: Desmond, Celia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-IEEE Press, 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 384.068.

15. Fundamentals of project management

Tác giả: Heagney, Joseph.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : American Management Association, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 658.4.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L