Tìm thấy 488 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Production/Operations management

Tác giả: Stevenson, William J.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: The United States McGraw-Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.5071 ST200V.

2. International business The challenge of global competition

Tác giả: Ball, Donald A; Ball, Donald A; Geringer, J. Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston,.. McGraw-Hill ; Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 I-311T.

3. Julian Robertson tiger in the land of bulls and bears

Tác giả: Strachman, Daniel A.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2004Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.64 J500L.

4. Hệ Thống quản lý nhân sự & tiền lương

Tác giả: Trần Ánh Dương; Trần Quang Duy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 H250TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 H250TH.

5. Go for growth five paths to profit and success--choose the right one for you and your company

Tác giả: Tomasko, Robert M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 G400F.

6. Management 02/03

Tác giả: Maidment, Fred H.

Ấn bản: 10th edi.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Connecticut McGraw-Hill/Dushkin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.05 M105A.

7. Perfect phrases for meetings hundreds of ready-to-use phrases to get your message across and advance your career

Tác giả: Debelak, Don.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hil 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 P206F.

8. 50 thuật giữ khách hàng

Tác giả: Timm, Paul R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.58 N114M.

9. Managing human resources productivity, quality of work life, profits

Tác giả: Cascio, Wayne F.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 M105A.

10. SimMarketing : Playbook for students

Tác giả: Nentl, Nancy J; Craig Miller.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: McGraw-Hill Irwin, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 S310M.

11. Management information systems

Tác giả: O'Brien, James A; Marakas, George M.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M105A.

12. Understanding business

Tác giả: Nickels, William G; McHugh, James M; McHugh, Susan M.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650 U500N.

13. Quản lý phòng khám

Tác giả: Phạm Duy Giáp; Mai Thúy Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2009Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658 QU105L] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 QU105L.

14. Operations management

Tác giả: Stevenson, William J.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 O400P.

15. Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định : áp dụng cho các doanh nghiệp có hiệu lực từ 1-1-97 / Bộ tài chính Áp dụng cho các doanh nghiệp có hiệu lực từ 1-1-97

Tác giả: Bộ tài chính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 1996Nhan đề song song: Regulation on management, use and depreciation of plant assets.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 352.5 CH250Đ.

16. Voice of the customer capture and analysis

Tác giả: Yang, Kai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 V428-O.

17. Quản lý, nghiên cứu và chế độ chăm sóc

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mejikarufurendo 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610.

18. Phương hướng thực hiện công tác hạch toán quản lý nguồn vốn chủ sở hữu tại công ty VINAFCO khi chuyển sang công ty cổ phần

Tác giả: Nguyễn Huy Trinh; Lê Quang Bính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 PH561H] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 PH561H.

19. Văn hóa kinh doanh

Tác giả: Dương Thị Liễu; Đỗ Minh Cương; Lại Phi Hùng; Nguyễn Hoàng Ánh; Nguyễn Hoàng Ánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1). Hư hỏng (1).

20. Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng 7 bài học thiết yếu để vượt qua thảm hoạ

Tác giả: Mitroff, Ian I; Mai Hạnh; Thu Loan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tri thức 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 H513M.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L