Tìm thấy 11 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Risk management and financial institutions

Tác giả: Hull, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho đọc T1 332.1 R300S.

2. Firing back : how great leaders rebound after career disasters

Tác giả: Sonnenfeld, Jeffrey A; Ward, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business School Press, 2007Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 F300R.

3. Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ (Luận văn tốt nghiệp ngành: Tài chính ngân hàng)

Tác giả: Đỗ Chí Linh; TS. Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học Thăng Long, 2018Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 332.1 QU105L.

4. Implementtation of operational risk Management at petro VIETNAM finace joint stock corporation (Master’s Degree in “International Business / Affaires Internationales”. Major: “Affaires et Management International”)

Tác giả: Nguyen Ha Phuong; Dr. Le Thanh Binh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Đại học Thăng Long, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 I-310P.

5. The personal credit rick management of standard chartered bank VietNam limited, HaNoi branch (Master Affaires et management international)

Tác giả: Dang Van Luc; Prof,PhD. Nguyen Khac Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Đại học Thăng Long, 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 P200R.

6. The Personal credit risk management of Standard Chartered Bank Vietnam Limited, Hanoi Branch. (Master Affaires et management international)

Tác giả: Dang Van Luc; Prof. Nguyen Khac Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Đại học Thăng Long, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 P200R.

7. Implementation of the risk mannagement VietNam National Petroleum Group. (Master Affaires et management international)

Tác giả: Nguyen Thai Binh Duong; Dr. Nguyen Dnh Tai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Đại học Thăng Long, 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 I-310P.

8. Setting of a model risk management at the Alcohol and wine Thieny Factory of the international Vietthieny joint stock company (Master’s Degree in “International Business / Affaires Internationales” Major: “Affaires et Management International” )

Tác giả: Nguyen Xuan Tuan; Dr. Nguyen Dinh Tai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Đại học Thăng Long, 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 S200T.

9. Foreign exchange rate risk management at Nha Phuong Co., Ltd. (Master’s Degree in “International Business / Affaires Internationales” Major: “Affaires et Management International” )

Tác giả: Duong Minh Tuan; Dr. Do Kim Son.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Đại học Thăng Long, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 F400R.

10. Implementation of operetional risk management at everpia VietNam joint stock company. (Master Affaires et Management International)

Tác giả: Pham Thi Kieu Trang; Assoc. Pro. Dr Le Thanh Binh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Đại học Thăng Long, 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 I-310P.

11. Leadership on the line : staying alive through the dangers of change

Tác giả: Heifetz, Ronald A; Linsky, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 303.3 L200D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L