Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. American foreign policy the dynamics of choice in the 21st century

Tác giả: Jentleson, Bruce W.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 323.73 A100M.

2. Understanding the contemporary Middle East

Tác giả: Gerner, Deborah J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, CO Lynne Rienner Publishers 2000Nhan đề song song: Contemporary Middle East.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 956 U512D.

3. Security in the Caribbean Basin the challenge of regional cooperation

Tác giả: Espach, Ralph H; Tulchin, Joseph S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. L. Rienner Publishers 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.73 S201U.

4. Le Duc Tho - Kissinger negstiations in Paris

Tác giả: Lưu Văn Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế Giới 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.7043 L250D.

5. The American century a history of the United States since the 1890s

Tác giả: LaFeber, Walter; Polenberg, Richard; Woloch, Nancy.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.9 A104E.

6. Nations at dawn China, Russia, and America

Tác giả: Stoessinger, John George; Stoessinger, John George.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.73 N110-I.

7. Lịch sử quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu 1990 - 2015 : 25 năm hữu nghị và phát triển

Tác giả: Hardy, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thông tấn 2015Nhan đề dịch: = A history of the VietNam - European union relationship 1990 - 2015 .Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Lịch sử quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu 1990 - 2015 : 25 năm hữu nghị và phát triển

Tác giả: Hardy, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thông tấn 2015Nhan đề dịch: = A history of the VietNam - European union relationship 1990 - 2015 .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 327.2597 L302S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L