Tìm thấy 100 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A reader for developing writers

Tác giả: Buscemi, Santi V.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 R200D.

2. The McGraw-Hill reader issues across the disciplines

Tác giả: Muller, Gilbert H.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 TH200M.

3. The gregg reference manual

Tác giả: Sabin, William A; William A. Sabin.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe / McGraw - Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 G314G.

4. The illustrated buyer's guide to used airplanes

Tác giả: Clarke, Bill.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 629.133 I-309L.

5. Psychology

Tác giả: Davis, Stephen F; Palladino, Joseph J.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Pearson/Prentice Hall 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 PS601-O.

6. The real life investing guide

Tác giả: Pollack, Kenan; Heighberger, Eric.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.67 R200L.

7. UK universities, college and schools handbook The essential guide to education institutions in the UK 2007

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London Hotcourses 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370 UK512.

8. Study guide for the economy today

Tác giả: Schiller, Bradley R; Maier, Mark; Wilson, Linda.

Ấn bản: 12th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 ST500D.

9. Study guide for use with Economics

Tác giả: Walstad, William B; Brue, Stanley L; McConnell, Campbell R.

Ấn bản: 18th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 ST500D.

10. Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh T.2

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 616 H561D.

11. The Gregg reference manual a manual of style, grammar, usage, and formatting

Tác giả: Sabin, William A.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 GR201G.

12. Reasoning & writing well a rhetoric, research guide, reader, and handbook

Tác giả: Dietsch, Betty M.

Ấn bản: 4rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 R200S.

13. Health A guide to wellness

Tác giả: Merki, Mary Bronson.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: California Glencoe/McGraw-Hill 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613 H200L.

14. Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh T.1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 362.1 H561D.

15. Student assessment and learning guide for understanding business

Tác giả: Nickels, William G; McHugh, James M; McHugh, Susan M.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650 ST500D.

16. Understanding business

Tác giả: Nickels, William G; McHugh, James M; McHugh, Susan M.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650 U512D.

17. Best of the eLearning Guild's learning solutions top articles from the eMagazine's first five years

Tác giả: Brandon, William.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Pfeiffer 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 B206T.

18. Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc Dùng cho bác sỹ và dược sỹ tuyến cơ sở

Tác giả: Hoàng Tích Huyền; Lê Đức Chính. -- Bộ Y tế

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 615 H561D.

19. Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu. T.2

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Trẻ 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T306NH.

20. The gregg reference manual

Tác giả: Sabin, William A.

Ấn bản: 8th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw - Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 425 TH200G.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L